Akt zawierzenia

Ta piękna modlitwa oddania i zawierzenia jest najbardziej znaną modlitwą świętego Karola de Foucauld, "brata powszechnego", który odkrył Boga w wieku 28 lat. Ucząc się oddawać siebie Bogu, Karol de Foucauld przeżywał swoją wiarę z wolnością dzieci Bożych, przekraczając wszelkie granice na spotkanie z drugim człowiekiem.

Modlitwa oddania Karola de Foucauld

„Mój Ojcze, 
powierzam się Tobie. 
Uczyń ze mną, co zechcesz.

Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. 

Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, 
aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. 
Nie pragnę nic więcej, mój Boże.

W Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca.
Kocham Cię i miłość przynagla mnie, 
by oddać się całkowicie w Twoje ręce, 
z nieskończoną ufnością, 
bo Ty jesteś moim Ojcem.”Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt