Modlitwy i nowenny na uroczystość Wniebowstąpienia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzona jest każdego roku czterdzieści dni po Wielkanocy. Upamiętnia ona wstąpienie Jezusa do nieba. Jest to ważny czas dla chrześcijan radujących się ze zmartwychwstania Chrystusa po Jego śmierci na krzyżu i widzących, jak jest zabrany do Ojca i dzieli z Nim chwałę. Jezus, opuszczając ziemię, nie zostawia nas samych. On obiecuje zesłać na swoich uczniów Ducha Świętego i upamiętniamy to 10 dni później, w dniu Zielonych Świąt. Oto kilka modlitw i nowenn, które pomogą nam przeżyć ten czas w radości i nadziei!

Dwie piękne modlitwy na Wniebowstąpienie

Z modlitewnika

“Opuściłeś dziś ziemię, Zbawicielu mój! 

Wróciłeś tam zkądeś przyszedł, wróciłeś do nieba, 

a spełniwszy cud miłosierdzia po trzydziestu latach pracy i cierpienia, 

które tu jako człowiek znosić musiałeś, 

jako Bóg wróciłeś do chwały Swojéj. 

Wiara mnie uczy, żę przyjdziesz znowu na tę ziemię; 

ale w jakąż to będzie chwilę? 

W chwilę sądu ostatniego. 

O Boże mój! użyczże mi łaski tyle, 

abym przykładem, słowami Twemi, 

napomnieniem rodziców i starszych nauczony 

mógł w dniu tym wielkim bez trwogi 

i z pokorną ufnością oczekiwać wyroku Twojego. 

Wysłuchaj mnie przez zasługi męki Twojej. 

Amen.”

Uwielbienie psalmem 47

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,

wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,

bo Pan najwyższy, straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

On nam poddaje narody

i ludy rzuca pod nasze stop.

Wybiera dla nas dziedzictwo -

chlubę Jakuba, którego miłuje.

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,

Pan przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie;

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Połączyli się władcy narodów

z ludem Boga Abrahama.

Bo możni świata należą do Boga:

On zaś jest najwyższy.” 

Nowenny na Wniebowstąpienie

Nowenna przygotowująca serce do radości Wniebowstąpienia

Nowenna to modlitwa trwająca dziewięć dni. Aby złożyć Bogu dziękczynienie i wejść w tajemnicę Wniebowstąpienia, możemy przygotować nasze serca poprzez modlitwę przez dziewięć dni, aż do święta Wniebowstąpienia.

Każdego dnia nowenny możemy odmawiać:

Nowenna przygotowująca do Zesłania Ducha Świętego

Możemy też przygotować się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego poprzez nowennę. Zaczyna się ona w czwartek Wniebowstąpienia, dziesięć dni przed Zielonymi Świątkami. Ten czas modlitwy jest skierowany do Ducha Świętego, który pomaga nam otworzyć nasze serca na Jego życiodajne przyjście.

Nowenna ułożona przez Alfonsa Liguoriego jest piękną nowenną do Ducha Świętego, w której prosimy Bożego Ducha, aby zesłał nam swoje dary.

Módl się przez cały rok liturgiczny z Hozaną!

Z Hozaną przeżywaj najważniejsze momenty roku liturgicznego wraz z innymi modlącymi się, dołączając do internetowych nowenn i rekolekcji!


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt