Modlitwa do świętego Krzysztofa

Święty Krzysztof, patron podróżujących, jest często przedstawiany niosąc na ramieniu dziecko. Legenda głosi, że przeprowadził przez rzekę dziecko tak ciężkie, że prawie się utopił. Na drugim brzegu dziecko ujawniło mu, że jest Jezusem, obciążonym ciężarem świata. Do Krzysztofa (“niosący Chrystusa”) modlą się podróżujący przed wyjazdem.

"Panie,

Za wstawiennictwem św. Krzysztofa, Twojego męczennika, który miał zaszczyt Cię nieść, zwracam się do Ciebie w godzinie podróży.

Daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen”

Modlitwy do świętych na Hozanie

Święty Antoni Padewski, aby odnaleźć przedmiot lub miłość, święty Józef, rzemieślnik, aby rozwiązać problemy w pracy, święty Ekspedyt w czasie egzaminów lub konfliktów, święta Rita w sytuacjach beznadziejnych... Święci są potężnymi orędownikami, którzy zanoszą nasze modlitwy do Pana i prowadzą nas przez życie.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt