Tajemnice radosne (rozważane w poniedziałek i sobotę)

Są to pierwsze pięć tajemnic rozważanych w modlitwie różańcowej. Odmawiamy ten różaniec w poniedziałek i w sobotę. Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodziny Chrystusa, Ofiarowanie i Odnalezienie Jezusa w Świątyni, wspominają dzieciństwo Jezusa. Po nich następują tajemnice światła, tajemnice bolesne i tajemnice chwalebne.

Jak rozważać tajemnice radosne?

Te pięć tajemnic rozważa się tradycyjnie w poniedziałki i soboty (pozostałe dni tygodnia są związane z innymi tajemnicami). O tajemnicach tych mówi się, że są radosne, ponieważ odsłaniają tajemnicę Wcielenia i radość, jaką ona niesie ludziom. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Tak jak każdy z nas, Jezus rodzi się, rośnie, uczy się i umacnia.

W przypadku każdej tajemnicy, zanim poprosimy Pana o łaskę owoców danej tajemnicy i odmówimy jedną dziesiątkę różańca (Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu), jesteśmy wezwani do lektury Słowa Bożego. Ewangelia według św. Łukasza najlepiej opisuje wydarzenia z tajemnic radosnych.

Pięć tajemnic radosnych

Zwiastowanie

“Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.” (Łk 1,38)

Zanim zaczniemy ten dziesiątek, módlmy się, aby Pan udzielił nam łaskę tej tajemnicy: “Ofiaruję Ci, Panie Jezu, ten pierwszy dziesiątek na cześć tajemnicy Zwiastowania i proszę Cię przez tę tajemnicę oraz przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki o głęboką pokorę serca.”

  • Owoc tajemnicy: pokora. Maryjne "fiat", Jej pokorne, posłuszne i pełne zaufania "tak" jest punktem wyjścia dla zbawienia ludzkości.

Można uzupełnić każde Zdrowaś Maryjo następującym dopowiedzeniem: "i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus wcielony”

Następnie kończymy dziesiątkę słowami: “Łaski tajemnicy Wcielenia, zstąpcie do mojej duszy i uczyńcie ją prawdziwie pokorną.”

Nawiedzenie świętej Elżbiety

“Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona».” (Łk 1,41-42)

“Ofiaruję Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek na pamiątkę nawiedzenia przez Twoją świętą Matkę jej kuzynki, świętej Elżbiety, i proszę Cię przez tę tajemnicę oraz wstawiennictwo Maryji o doskonałą miłość bliźniego.”

  • Owoc tajemnicy: miłość bliźniego. Maryja, sama będąc w ciąży, wyrusza w podróż i zostaje na trzy miesiące, aby służyć i pomagać swojej starszej i brzemiennej kuzynce. Zachęca nas, do nieustannego otwierania się na innych i służenia tym, którzy tego potrzebują.

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”

“Łaski tajemnicy nawiedzenia zstąpcie do mojej duszy i uczyńcie ją prawdziwie miłosierną.”

Narodzenie Jezusa

“Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2,7)

“Ofiaruję Ci ten dziesiątek, Dziecię Jezus, na cześć Twego Narodzenia i proszę Cię, abym przez tę tajemnicę i wstawiennictwo Twej świętej Matki uwolnił się od dóbr tego świata i umiłował ubóstwo i ubogich.”

  • Owoc tajemnicy: duch ubóstwa. Nie było dla nich miejsca w gospodzie... i niestety, w naszych sercach też nie ma zbyt wiele tego miejsca. Oderwanie się od wszystkiego, co niepotrzebnie przytłacza nasz umysł, nasze serce, nasze życie, pozwala nam naprawdę zrobić miejsce dla Jezusa i dla innych.

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus narodzony w Betlejem”

“Łaski tajemnicy Narodzenia Pańskiego, zstąpcie do mojej duszy i uczyńcie ją ubogą w duchu.”

Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

“Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.” (Łk 2,22)

“Ofiaruję Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek na cześć Twojego Ofiarowania i proszę Cię, przez tę tajemnicę i wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o dar mądrości oraz czystości serca i ciała.”

  • Owoc tajemnicy: duch posłuszeństwa i czystość. Józef, Maryja i Jezus wypełniają swój obowiązek oczyszczenia, jak każda inna rodzina żydowska w tamtych czasach. Także i tym razem kierują się duchem pokory.

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus ofiarowany w świątyni”

“Łaski tajemnicy Ofiarowania, zstąpcie do mojej duszy i uczyńcie ją głęboko roztropną i prawdziwie czystą.”

Odnalezienie Jezusa w Świątyni

“Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?».” (Łk 2,48-49)

“Ofiaruję Ci, Panie, ten dziesiątek na cześć Twojego odnalezienia w świątyni i proszę Cię, przez tę tajemnicę i wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o nawrócenie moje i wszystkich grzeszników.”

  • Owoc tajemnicy: gorliwości i gotowości szukania Boga. W tej ostatniej tajemnicy radosnej odkrywamy na nowo owoc pierwszej tajemnicy: pragnąć tylko tego, czego chce Bóg. Kluczem do chrześcijańskiej radości jest zaufanie we wszystkim woli Bożej.

Dopowiedzenie do Zdrowaś Maryjo: "I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus zagubiony i odnaleziony w świątyni”

“Łaski tajemnicy odnalezienia Jezusa w świątyni niech zstąpią do mojej duszy i prawdziwie ją nawrócą.”

Modlitwa św. Karola de Foucauld na Zwiastowanie

“Matko Nasza, która przez swoje "tak" odmieniłaś oblicze świata, przygarnij do siebie tych, którzy chcą powiedzieć "tak" na zawsze. Ty znasz cenę tego słowa, więc nie pozwól nam wzbraniać się przed tym, czego ono od nas wymaga; naucz nas mówić je tak jak Ty, w pokorze, prostocie i oddaniu się woli Ojca. Proś swojego Syna, Jezusa, aby nasze codzienne "tak" coraz lepiej służyło woli Bożej dla naszego dobra i dla dobra całego świata. Amen.”

Módlmy się do świętej rodziny, kolebki naszego Zbawiciela, z Hozaną

Przez te tajemnice i dzieciństwo Chrystusa dostrzegamy, jak ważna jest pokora i świętość Maryi i Józefa, którzy odważyli się zaufać.