Modlitwa o ochronę rodziny i domu

Kiedy modlimy się o ochronę, możemy prosić Pana, aby chronił i błogosławił nasz dom. Powierzyć Bogu ochronę swojego domu to nie prosić o ochronę znajdujących się w nim dóbr materialnych, ale prosić Boga o ochronę naszej rodziny, wszystkich ludzi, którzy w tym domu mieszkają, którzy są w nim goszczeni.

W Ewangelii Łukasza Jezus mówi do Zacheusza, pogardzanego celnika z Jerycha: "Dziś muszę iść i zatrzymać się w twoim domu (...) Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu" (Łk 19, 5, 9). Wchodząc do domu Zacheusza, Jezus wchodzi do jego serca, oczyszcza go i zbawia. Godząc się na wpuszczenie Chrystusa do naszego domu, my również przyjmujemy Jego pokój do siebie, do naszej rodziny.

Można na przykład poprosić księdza, aby przyszedł i pobłogosławił nasz dom - przy okazji wprowadzenia się do nowego domu lub w okresie wielkanocnym między Wielkanocą a Zesłaniem Ducha Świętego, czy na kolędzie po Bożym Narodzeniu.

Modlitwa o ochronę domu przez Aniołów Stróżów

“Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od nipgo wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”
 
 
Modlitwa z liturgii godzin (komplety) do aniołów stróżów.

Modlitwa o błogosławieństwo domu

“O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidowy, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga Żywego zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje Błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie, niech Duch Sw. oświeca myśli i serca nasze i niech Moc Jego działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej aby się do nich żadne niebezpieczeństwo nie zbliżyło. Imię Święte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów niech będzie z tym domem, dając mu swój Pokój. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa Płaszczem macierzyństwa Swego. Święci Archaniołowie niech go strzegą Święci Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. Święci Ewangeliści, niechaj utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa, niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa, niech będzie tarczą jego.

Jezus, Maryjo, Józefie Św. i wszyscy Patronowie nasi i Wy Św. Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy Św. Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duchowego lub fizycznego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, + Bóg Syn, + Bóg Duch Święty +. Amen.”

Módl się w intencji domu i rodziny z Hozaną

Wprowadź Chrystusa do swojego domu, a wraz z nim Jego radość i pokój! W tym celu weź przykład z domów błogosławionych przez niebo i świętych, którzy te domostwa tworzyli.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt