Modliwa o ochronę boską

Każda modlitwa o ochronę jest prośbą o boską ochronę. W obliczu zła, niebezpieczeństw świata, pokus, które nam zagrażają, musimy czerpać siłę ze źródła wszelkiej miłości: Boga, wszechmocnego i kochającego. Posłał swojego syna Jezusa Chrystusa, aby nas uwolnić i zbawić. Krew, którą Jezus przelał na krzyżu, nie została przelana na próżno; chroni nas przed wszelkim złem i ratuje od śmierci.

Modlitwa o ochronę przez Najświętszą Krew Chrystusa

“Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa

Chrystusa, przelana na krzyżu,

a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na

ołtarzach całego świata,

uwolni mnie od grzechu, ochroni przed atakami duchów ciemności.

Niech ochroni to miejsce. Niech ochroni wszystkich

członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu.

Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa.

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.

Amen.”

Najskuteczniejsza modlitwa o ochronę bożą i wyzwolenie: Ojcze Nasz!

Ta modlitwa, której nauczył nas sam Jezus, streszcza wszystkie nasze oczekiwania i prośby wobec Boga. Odmawiając codziennie Modlitwę Pańską, powierzamy się Jemu jak dziecko, które może iść przez swój dzień radośnie, mając pewność, że rodzice będą go chronić i zaspokajać jego potrzeby. Daje nam klucze do wyzwolenia: zaczyna od przebaczenia oddania się Bożym planom, zaś kończy się umieszczeniem nas pod Bożą ochroną.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.”

Oddaj się pod boską opiekę Ojca i Syna dzięki wspólnotom modlitewnym Hozana.

Dołącz do grupy modlitewnej z tych proponowanych na Hozanie i zawierzaj każdy swój dzień Bogu.