Modlitwa o opiekę Matki Bożej

Matka Chrystusa, czuła i niepokalana dziewica, jest również tą, która depcze smoka. Jej łagodność i pokora uczyniły ją królową nieba i aniołów. Blisko niej, nic nam nie grozi. "Gdy w ciężkich walkach siły słabną,

Jak miło duszy upadającej, Wspomnieć na Ciebie nasza nadziejo. Matko Pomocy Nieustającej, Maryjo ratuj, Matko pociesz."

W trudnościach, burzach życia powierzajmy się Maryi poprzez te modlitwy o ochronę.

Modlitwa do Maryi Panny o ochronę przed złem

“Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas!

Odkryj również modlitwy do świętego Michałą Archanioła w obronie przed złem.

Modlitwa o ochronę domu i rodziny za wstawiennictwem Maryi

Panie Jezu Chryste, wszechmogący Królu nieba i ziemi,

Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego domowników.

Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie,

niech Duch Święty oświeca nasze myśli, serca i niech moc Jego działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego osłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby do niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło.

Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami Aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Niech go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maryja Panna. Niech go strzegą święci Archaniołowie.

Panie Jezu, Święta Maryjo, Święty Józefie, nasi Patronowie Święta Mario Magdaleno, Święci Szymonie i Judo Tadeuszu, Święci Aniołowie Stróżowie, wybłagajcie u Pana Boga, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, głodu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji, długów i wszelkiego nieszczęścia, grożącego duszy lub ciału jego domowników.

Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza:

(wypowiadając następujące słowa kreślimy znak krzyża)

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen

Odkryj inne modlitwy o ochronę domu i rodziny.

Przyzywaj pomocy Maryi z Hozaną !

Znajdź schronienie w Niepokalanym Sercu Maryi dzięki nowennom proponowanym na Hozanie, prosząc Matkę Bożą Nieustającej Pomocy o Jej pomoc w każdym czasie i miejscu, w pokusach, trudnościach życiowych i w godzinie śmierci i przez Nią znajdź drogę do Ojca.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt