Psalm 143

W Biblii Księga Psalmów przywołuje w poetycki sposób wielkie porywy duszy, które dotykają ludzi od zarania dziejów. Niezależnie od tego, czy chcemy chwalić Pana, dziękować Mu, prosić o Jego wybawienie lub ochronę, modlitwa psalmami pozwala nam znaleźć słowa, które pozwolą nam dotknąć serca Boga. Poznaj psalm Domine exaudi Dawida, który uczy nas, że nasza najgłębsza wolność przyjdzie przez wielką pobożność i fakt dostrojenia naszej woli do woli Boga, a także 7 psalmów wyzwolenia, które przypominają nam, że Bóg jest naszą ostoją i że w Nim nic nie może nam się stać.

Modlitwa o uwolnienie z Psalmem 143: Domine exaudi

“Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjm moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!

Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.

Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>.

A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera.

Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich. 

Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa.

Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.

Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, do Ciebie się uciekam.

Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi.

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu; w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!

A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, albowiem jestem Twoim sługą.” 

7 psalmów o uwolnienie

Czasami wspomina się o siedmiu psalmach uwolnienia - podobnie jak o siedmiu psalmach pokuty. Odpowiadają one tym psalmom: Psalm 23, Psalm 30, Psalm 121, Psalm 125, Psalm 126, Psalm 127, Psalm 90.

(uwaga, numeracja może się zmieniać w zależności od tłumaczenia Biblii)

Znajdź wyzwolenie dzięki Słowu Bożemu z Hozaną!

Słowo Boże ożywia, uzdrawia i wyzwala. Przeżyj to w jednej ze wspólnot modlitewnych proponowanych na Hozanie.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt