You are here:
Modlitwa o uzdrowienie fizyczne

Modlitwa o uzdrowienie fizyczne

Modlitwy o uzdrowienie pozwalają nam przekazać nasze cierpienia Jezusowi, naszemu Zbawicielowi. Nasze ciało, poprzez chorobę, może być źródłem wielu bólów i smutków, które niekiedy uniemożliwiają nam pełne życie w radości Chrystusa. Nie traćmy nadziei i z wiarą powierzmy Maryi Dziewicy nasze bolączki, aby wstawiła się u swego Syna i jak matka przy swoim małym dziecku, ukoiła nas, biorąc nas w ramiona.

Akt poświęcenia się chorego Matce Bożej

“O Matko, łaskawa i dobra, której serce przeniknął miecz boleści, oto my biedni chorzy stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa. Powołani do wzniosłej łaski cierpienia, pragniemy dopełnić w nas to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół. Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia, żebyś nas położyła na ołtarzu krzyża Twego Boskiego Syna, jako pokorną ofiarę przebłagalną za zbawienie nasze i naszych braci.

Przyjmij Matko, to nasze poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieje, abyśmy, jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś z Nim razem być w radości obecnego i wiecznego życia. Amen.”

Autor: Pius XII

Inne modlitwy za chorych

Jest wiele innych modlitw, które można odmawiać, aby powierzyć Panu nasze bóle lub dolegliwości naszych bliskich. Czy to fizyczne, czy psychiczneChrystus lekarz bierze na siebie wszystkie nasze cierpienia.

Możemy też prosić o wstawiennictwo świętych, którzy zaniosą nasze modlitwy do Pana:

Z Hozaną wspieraj chorych i niepełnosprawnych swoją modlitwą

Niezależnie od tego, czy chodzi o Ciebie, Twoich bliskich, czy o kogoś cierpiącego z powodu choroby lub niepełnosprawności, weź udział w modlitwie wraz ze wspólnotami internetowymi Hozany.