Modlitwa o uzdrowienie z raka

Wśród modlitw za chorych istnieją specyficzne modlitwy za chorych na raka. Możemy modlić się do świętego Peregryna, włoskiego świętego z XIII wieku, który sam został uzdrowiony przez Jezusa, którego widział we śnie, jak zszedł z krzyża i dotknął jego nogi, na której był guz nowotworowy. Od tego czasu ten święty stał się patronem chorych na raka i inne nieuleczalne choroby. Oto modlitwa i propozycja nowenny, by powierzyć Mu naszych chorych.

Modlitwa do świętego Peregryna patrona chorych na raka

“O święty Peregrynie, Ty, którego zwano „potężnym” i „cudownym pracownikiem” z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie. Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny. Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie. Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.”

Nowenna do świętego Peregryna za osoby chore na raka

W nowennie do świętego Peregryna chodzi o odmawianie stałej modlitwy przez 9 dni z codziennie zmiennym wezwaniem. 

  • Modlitwa początkowa: “Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami! Bóg uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawien­niczymi modlitwami. Uproś uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz).

Na kolanach prosimy cię o pomoc w wyprosze­niu zdrowia.

Z pokorą uznajemy nasze fizyczne ograniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bezsilni. Całkowicie zależ­ni od Boga. Prosimy więc o twoją modlitwę…

  • Wezwanie na dany dzień
  • Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
  • Modlitwa końcowa: “Wiemy, święty Peregrynie, że jesteś potężnym orę­downikiem, bo całe życie oddałeś bez reszty Bogu. Wiemy, że tak jak modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze goręcej modlisz się o nasze zbawienie.

Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze jest od życia wolnego od cierpienia i choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy tak jak ty byli blisko Boga.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wezwania:

dzień pierwszy: “Abyśmy nie pozwolili, żeby choroba doprowadzi­ła nas do rozpaczy, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień drugi: “Abyśmy trwali w nadziei, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień trzeci: “Abyśmy mieli odwagę ofiarowywać nasze cierpienia w łączności z Krzyżem, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień czwarty: “Abyśmy zostali pocieszeni w samotności cierpienia, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień piąty: “Aby strach przed śmiercią ustąpił miejsca nadziei na życie wieczne, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień szósty: “Aby cierpienie nie zabiło w nas radości, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień siódmy: “Aby nasz ból nie wprawił nas w egoizm, aby nie przeszkadzał nam myśleć o innych, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień ósmy: “Aby ta choroba nauczyła mnie coraz bardziej pokła­dać ufność w Bogu, święty Peregrynie, módl się za nami.”

dzień dziewiąty: “Abyśmy naszym życiem nade wszystko sławili Boga, święty Peregrynie, módl się za nami.”

Módl się za chorych na raka z Hozaną

Odkryj różne grupy modlitewne, które pomagają w modlitwie za chorych na raka.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt