Psalm o uzdrowienie

Nasze wołania, nasze trudności, nasze lęki, nasze niepewności, przyobleczone są w słowa - Boże słowa. Psalmy dają głos naszemu cierpieniu, ale nie tylko: te słowa rozpaczy, skruchy, nadziei, uwielbienia... dają życie i prowadzą nas wewnętrzną drogą uzdrowienia. Są to słowa Ducha Świętego, które opatrują nasze rany. Czy nasze cierpienie jest fizyczne, psychiczne czy duchowe, psalmy ukazują nam wspaniałe i potężne modlitwy o uzdrowienie w Bogu i z Bogiem. Oto 7 psalmów, aby prosić Pana o uwolnienie, uzdrowienie i pokój.

Psalm 6

“2 Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości.

3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone

4 i duszę moją ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze...?

5 Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,

6 bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu?

7 Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami.

8 Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;

10 Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę.

11 Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpią i niech się zawstydzą!”

Psalm 91

“1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

2 mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».

3 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.

4 Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

5 W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,

6 ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

7 Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.

8 Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

10 Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,

11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

12 Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.

15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.

16 Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.” 

Wersety biblijne, aby prosić Boga o uzdrowienie i ukojenie (Psalmy 39, 40, 42, 51, 69)

Czytanie całego psalmu umożliwia, aby poprzez słowa psalmisty pozwolić swojej duszy odczuć różne emocje, które mogą nas nachodzić w czasie próby i choroby. Ale można też zachować jeden lub dwa wersety i powtarzać je w sercu o każdej porze dnia.  Ta regularna modlitwa wewnętrzna otwiera serce na przyjęcie Bożej łaski.

Psalm 69

“Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia! Nie kryj swego oblicza przed Twoim sługą; prędko mnie wysłuchaj, bo jestem w ucisku. Zbliż się do mnie i wybaw mnie; uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów!” (Psalm 69,17-19)

Psalm 51

“Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! 
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!” (Psalm 51,9-12)

Psalm 39

“Usłysz, o Panie, moją modlitwę, i wysłuchaj mego wołania; na moje łzy nie bądź nieczuły, bo gościem jestem u Ciebie, przechodniem - jak wszyscy moi przodkowie” (Psalm 39,13)

Psalm 40

“Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje.

Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc!” (Psalm 40,13-14)

“Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!” (Psalm 40,18)

Psalm 42

“Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.” (Psalm 42,6)

Z Hozaną daj się dotknąć Bogu, który uzdrawia!

Na Hozanie odkryj wiele internetowych propozycji modlitwy z chorymi i za chorych, czy to przez zjednoczenie naszych modlitw poprzez regularne publikacje, czy przez kierowanie nowenny do Boga za wstawiennictwem świętych.