You are here:
Modlitwa o ochronę do św. Benedykta

Modlitwa o ochronę do św. Benedykta

Założyciel zakonu benedyktynów i autor Reguły, która kieruje życiem wspólnotowym mnichów od czasu Soboru Laterańskiego w 1215 roku, święty Benedykt stał się pustelnikiem, aby nie odwracać swego serca i duszy od Chrystusa. Modlitwa do świętego Benedykta jest dziś źródłem wielu łask. Jest patronem Europy, mnichów i Skautów Europy, znany jest także jako orędownik osób otrutych i patron egzorcystów. Proszenie go o ochrone jest gwarantowane wysłuchaniem. Oto kilka modlitw, jeśli chcesz prosić o jego ochronę.

Modlitwa do świętego Benedykta o jego ochronę

“O najchwalebniejszy patriarcho mnichów zachodu, Święty Benedykcie, umiłowany szczególnie przez Pana, ojcze wspomagający łaskawie wszystkich grzeszników, którzy pod twoją opiekę pokornie się uciekają. Oto ja, biedny grzesznik, przychodzę do ciebie, ponieważ wiem, iż każdy, kto cię z pokorą wzywa, bywa przez ciebie wysłuchany i pocieszony.

Wiem, że twoje modlitwy wskrzeszały umarłych, że uzdrawiałeś chromych, przywracałeś wzrok ociemniałym i słuch głuchym; że kruszyłeś kajdany niesłusznie więzionych i niosłeś cudowną pomoc biednym i potrzebującym. Wiem również, że nawet święte szczątki twoje spowodowały wiele cudów.

Napełniony wielką ufnością przez te wspomnienia, zbliżam się do ciebie, ojcze pełen łaskawości, i z całego serca błagam cię o wstawiennictwo za mną do Najświętszego Króla królów.

Racz mnie przyjąć pod swoją opiekę i czuwać nade mną w każdej chwili mego życia.

Strzeż mnie od wszelkiego zła na duszy i na ciele, zachowaj mnie i wszystkich drogich moich od przemocy nieprzyjacielskiej. Módl się przede wszystkim o zbawienie wieczne dla mnie.

O, ojcze miłosierny, nie odrzucaj mnie od siebie, ale uproś mi przez twe chwalebne zasługi łaskę śmierci w takim usposobieniu, abym był godny stanąć przy tobie w domu Ojca Niebieskiego i cieszyć się wraz z tobą Jego wiekuistym oglądaniem. Amen.”

Modlitwy o ochronę przed złem

Modlitwa o oddalenie wszelkiego zła 

Panie, za wstawiennictwem świętego Benedykta, racz oddalić od nas zło, z powodu którego cierpimy. Imię Twego świętego sługi jest wiecznie błogosławione; czegoż on nie może uczynić dla nas? Niech przez swoje modlitwy odwraca wszystko, co mogłoby nas odciągnąć od Ciebie, o Boże, i niech jego błogosławieństwo pozyska wszystkie dary Twojej Opatrzności. Błagamy o to przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Niech tak będzie. Święty Benedykcie, zachowaj nas od wszelkich ataków diabła, od przeklęć oraz od wszelkich nieszczęść i nagłych wypadków.

Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem przez obronę Maryi

Ojcze Przedwieczny i Miłosierny, który udzieliłeś świętemu Benedyktowi daru Twojej mocy przeciwko wspólnemu wrogowi, prosimy Cię, abyś przez jego zasługi i wstawiennictwo udzielił nam pomocy w walce z diabłem pod opieką Najświętszej Dziewicy i dla czci Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem, króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.” 

Modlitwa o ochronę przed zasadzkami szatana

Święty Benedykcie, Ty, któremu Bóg dał moc wypędzania demonów, przyjdź nam z pomocą w tym świecie, w którym triumfuje zło, zasiane, rozprzestrzenione i podsycane przez wroga Chrystusa, aby wyrwać mu dusze odkupione za cenę Boskiej krwi.

Święty Benedykcie, modlimy się, z łaski Bożej obudź sumienia decydujących, aby szanowali i bronili życia i godności człowieka. Wyproś dla nas nawrócenie naszych serc, abyśmy mogli zrozumieć zło grzechu.

Chroń nas przed podstępami i sidłami szatana i jego sług. Chroń, o wielki święty, baranki, owce, pasterza Kościoła Chrystusowego.

Módl się, aby w umysłach i sercach ludzi odrodziło się trochę prawdziwej mądrości i szacunku dla prawa miłości Ojca.

Z Maryją Dziewicą, którą tak uczciłeś i do której modliłeś się na ziemi, wstawiaj się za nami u Wszechmogącego. Niech wreszcie nadejdzie godzina oczyszczenia i zbawienia świata. Święty Benedykcie, módl się za nami. Amen!

Modlitwa do świętego Benedykta na Hozanie

Na Hozanie znajdziesz kilka wspólnot poświęconych świętemu Benedyktowi. Możesz modlić się nowenną do świętego Benedykta lub modlitwą za Europę. Na Hozanie czeka na Ciebie wiele wspólnot: wybierz swoją!