You are here:
Modlitwa do św. Benedykta o pozbycie się negatywnych myśli

Modlitwa do św. Benedykta o pozbycie się negatywnych myśli

Pan to powiedział: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" - Mt 28,20. Zaprasza nas do bezgranicznego zaufania i zachęca, byśmy zawsze mieli świadomość, że nawet gdy nie czujemy Go u swego boku, On zawsze tam jest, wyciąga do nas rękę i działa dla naszego dobra. On działa w naszych sercach, abyśmy wierzyli w Jego miłującą obecność przy nas przez cały czas i abyśmy wiedzieli, że nigdy nie jesteśmy sami w obliczu prób. Jednak czasami mamy chwile słabości i właśnie w tych momentach modlitwa do świętego Benedykta może być ratunkiem dla życia.  Znany jako patron egzorcystów, jego modlitewnego wsparcia szuka wielu chrześcijan, którzy chcą być chronieni przed złym. Ale czy wiesz, że nie trzeba być przeklętym, aby skorzystać z jego ochrony? W każdym stanie można prosić, za jego wstawiennictwem, o wybawienie od zła. I, ogólniej, możemy się na niego powoływać, aby zachował nas od negatywnego otoczenia i przywrócił nam pełną ufność w Jezusa. Oto kilka potężnych modlitw o uwolnienie od złego losu

Modlitwa do świętego Benedykta o uwolnienie z negatywnych myśli i przygód

Panie, Boże mój, udziel mi, proszę Cię, wieczystego zdrowia duszy i ciała, a przez chwalebne wstawiennictwo Twego sługi świętego Benedykta udziel mi łaski uwolnienia od smutków obecnego życia, od nieszczęść, od negatywnych myśli, od zwątpienia i pogardy względem samego siebie.

O Boże, moja ostojo i moja mocy, uciekam się do Twojej opieki.

O najchwalebniejszy i czczony święty Benedykcie, klejnocie w koronie Chrystusa, wstaw się za mną u Pana naszego Jezusa Chrystusa, abym został uwolniony od nieszczęścia, które do mnie przylgnęło. Niech Twój święty krzyż uwolni mnie od wszelkiego zła, niech mnie prowadzi i chroni.

O pewna ostojo tych, którzy szukają opieki nieba, którzy uczynili Krzyż Święty sztandarem wiary, błagam Cię o wstawiennictwo za mną, aby nieszczęście, które mnie w tej chwili otacza, rozpłynęło się w świetle i miłości Chrystusa.

O święty Benedykcie, to w Tobie pokładam moją nadzieję, wstaw się za mną u Jezusa, aby oświecił moją drogę i rozproszył cień nieszczęścia, który mnie otacza.

O święty Benedykcie, módl się za mnie do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nie chce cierpienia i śmierci grzesznika, ale jego nawrócenia i jego życia, aby pomógł mi w tej obecnej próbie.

O święty Benedykcie, nie zazdroszczę tym, którzy mają szczęście i odnoszą sukcesy, proszę jedynie o prawo do udziału w miłości, szczęściu i radości, które Bóg szeroko porozdawał swoim dzieciom. Za wstawiennictwem świętego Benedykta niech będę uwolniony od ograniczających mnie nieszczęść.

O święty Benedykcie, racz spojrzeć na mnie z nieba z miłosierdziem. Uwolnij mnie, pomóż mi, chroń mnie i daj mi żyć w pełni moich możliwości, umiejętności i inteligencji.

O wszechmogący i miłosierny Boże, któryś w świętym Benedykcie w sposób godny podziwu ukonstytuował wieczną pomoc dla obrony Twoich dzieci, spraw, abym z jego drogocenną pomocą zmagał się w tym życiu i odniósł zwycięstwo nad moimi wrogami.

Modlitwa do świętego Benedykta o odpędzenie złego ducha

Święty Benedykcie,

Oddałeś się całkowicie Bogu, żyjąc tylko dla Niego.

Swoim przykładem, świadectwem wiary, ufności, miłości Boga i bliźniego pociągnąłeś wiele młodych i hojnych dusz, ożywionych wielkim ideałem życia dla Pana, w modlitwie, umartwieniu, pracy, dla chwały Bożej i zbawienia dusz.

Przez świętość swojej duszy i całkowitą uległość Duchowi Miłości, w bezpośredni sposób przeciwstawiłeś się szatanowi, księciu ciemności, aby wyrwać mu dusze, które chciał stracić na wieczność. Święty Benedykcie, wstaw się u Boga, aby powołał i przyciągnął do siebie wiele czystych, szlachetnych dusz, by żyły tak jak Ty.

Święty Benedykcie, módl się za nami, gdy zły próbuje odwrócić nas od drogi, która prowadzi do Boga, drogi Dobra, Miłości, wiecznego zbawienia.

Chroń nas od wszystkich sideł złego, pomagaj nam w pokusach, ratuj nas z sideł złego.

Święty Benedykcie, nasz obrońco przed Lucyferem i wszystkimi jego sługami, módl się za nami, chroń nas. Amen!” 

Modlitwa do świętego Benedykta z Hozaną

Święty Benedykt jest też patronem Europy: możemy się modlić o jego wstawiennictwo za nasz kontynent. Możesz również dołączyć do jednej z wielu innych grup modlitewnych i modlić się ze świętymi.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt