Modlitwa dziękczynna

Często modlimy się by prosić Boga o pomoc, ale czy pamiętamy o tym by Mu również dziękować? Dziękczynienie pozwala nam okazać Bogu wdzięczności za Jego miłość i dziękować za Jego błogosławieństwa. To podstawowy element życia duchowego. 

Dzięki tej modlitwie świętej siostry Faustyny, możemy podziękować Panu za Jego łaski, za dar życia, za sakramenty, które pozwalają nam zbliżać się do Niego.

Modlitwa Dziękuję Ci Boże świętej siostry Faustyny

„Dziękuję Ci Boże za wszystkie łaski,

Którymi mnie nieustannie obsypujesz,

Które mi świecą, jak słońca blaski,

A przez nie drogę pewną mi pokazujesz.

 

Dzięki Ci Boże, żeś mnie stworzył,

Żeś mnie powołał do bytu z nicości,

I swe Boskie piętna w nią włożył,

A czynisz to jedynie z miłości.

 

Dzięki Ci Boże za chrzest święty,

Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą,

Jest to dar łaski wielki i niepojęty,

Który nam dusze przeobraża.

 

Dzięki Ci Panie za spowiedź świętą,

Za to źródło wielkiego miłosierdzia, które jest niewyczerpane, 

Za tę krynicę, łask niepojętą,

W której dusze bieleją grzechem zmazane.

 

Dziękuję Ci Jezu, za świętą Komunię,

W której Sam Siebie dajesz nam,

Czuję, jak Twe Serce w mej piersi bije,

Jak życie Boże rozwijasz we mnie Sam.

 

Dziękuję Ci Duchu Święty za bierzmowania Sakrament,

Który mnie pasuje na rycerza Twego.

I daje duszy moc na każdy moment,

I strzeże mnie od złego.

 

Dziękuję Ci Panie, za Sakrament namaszczenia,

Który mnie umacniać będzie w ostatniej chwili,

Do walki i pomoże do zbawienia,

I da siły duszy, byśmy się wiecznie weselili.

 

Dzięki Ci Boże za wszystkie natchnienia,

Którymi dobroć Twoja mnie obsypuje,

Za te wewnętrzne duszy oświecenia,

Co się wypowiedzieć nie da, lecz serce to czuje

 

Dzięki Ci Trójco Święta za ten ogrom łask,

Którymi mnie nieustannie obsypywałeś przez życie całe,

Wdzięczność ma spotęguje się, kiedy zawita wieczny brzask,

Kiedy po raz pierwszy zanucę na Twoją chwałę.”

Inne modlitwy dziękczynne

Możemy dziękować Panu również podczas wieczornej modlitwy, przed snem. Możemy oddać Mu chwałę za przeżyte momenty, za chwile z bliskimi, za osoby spotkane w ciągu dnia. Wiele modlitw wieczornych jest modlitwami dziękczynnymi do Boga i do naszych aniołów stróżów.

W naszych modlitwach zwracamy się czasem także do Matki Boskiej i do świętych (świętej Rity, świętego Józefa, świętego Antoniego z Padwy, świętego Ekspedyta, i wielu innych) prosząc o wstawiennictwo. Nie zapomnijmy im podziękować za wszystko co dla nas robią!

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt