Modlitwa wieczorna Ojca Pio

“Nigdy nie kładź się do łóżka bez uprzedniego rachunku sumienia, z tego jak spędziłeś dzień. Zwróć wszystkie swoje myśli ku Panu, powierz Mu siebie i wszystkich chrześcijan. Następnie ofiaruj Ku Jego Chwale swój odpoczynek, który masz zamiar zaczerpnąć, nie zapominając nigdy o swoim aniele stróżu, który zawsze jest u twego boku” - tłumaczył święty Ojciec Pio. Modlitwa wieczorna to moment, w którym dokonujemy podsumowania naszego dnia i przedstawiamy go Bogu przed nocą. Jest to moment intymności z Panem, w którym powierzamy Mu naszą duszę i nasz odpoczynek. Wśród wielu modlitw Ojca Pio, szczególnie jedna może nam pomóc w nocnej modlitwie, przed pójściem spać, aby ponownie skierować uwagę na Pana i w ten sposób zasnąć pod Jego ochroną i błogosławieństwem.

Modlitwa “Pozostań ze mną, Panie” świętego 

«Pozostań ze mną, Panie, gdyż Twoja obecność pozwala mi pamiętać o Tobie. Ty wiesz, z jaką łatwością przychodzi mi Cię opuścić.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż jestem słaby. Potrzebuję Twojej mocy, aby nie upadać tak często.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż jesteś mi światłem, bez Ciebie błądzę w ciemnościach.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż jesteś mi życiem, bez Ciebie podupadam na duchu.

Pozostań ze mną, Panie, abym mógł poznać Twoją wolę.

Pozostań ze mną, Panie, abym usłyszał Twój głos i podążał za nim.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż pragnę miłować Cię coraz bardziej i trwać zawsze w Twojej obecności.

Pozostań ze mną, Panie, jeżeli mam dochować Ci wierności.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż przy całej swej marności moja dusza pragnie być dla Ciebie oazą wytchnienia i miłości.

Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił…

W miarę jak upływa moje życie, jestem coraz bliżej śmierci, sądu i wieczności. Potrzebuję Cię, by odzyskać siły i nie ustawać w drodze.

Jest już późno i śmierć się zbliża. Lękam się ciemności, pokus, oschłości, krzyża i cierpienia – nie mogę bez Ciebie żyć w tej nocy wygnania.

Pozostań ze mną, Jezu, nie dam sobie bez Ciebie rady pośród tylu niebezpieczeństw u kresu moich dni.

Spraw, proszę, abym tak jak Twoi uczniowie, rozpoznał Cię przy łamaniu chleba. Niech Komunia eucharystyczna swym blaskiem rozświetli mrok, swą mocą mnie podtrzymuje, a moje serce nie zna innej radości.

Pozostań ze mną, Panie, gdyż w godzinie śmierci pragnę być zjednoczony z Tobą. Jeżeli nie za sprawą Komunii Świętej, to dzięki Twej łasce i miłości.

Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę o dar Bożej pociechy, ponieważ na nią nie zasługuję, błagam o dar Twojej obecności. Och, jakże bardzo tego pragnę!

Pozostań ze mną, Panie. Szukam tylko Ciebie i Twojej miłości, Twego serca i Twego ducha, ponieważ Cię miłuję i jedyna nagroda, o jaką proszę, to kochać Cię bardziej. Kochać Cię miłością niezachwianą i przekładać ją na czyny, kochać całym sercem na tej ziemi, aby osiągnąć pełnię miłości na całą wieczność. Amen.» 

Jakimi innymi modlitwami możemy prosić o wstawiennictwo Ojca Pio z Pietrelciny?

"Chciałbym, żeby dni miały czterdzieści godzin!" Święty Ojciec Pio modlił się o każdej porze dnia, mało spał i całkowicie poświęcał się modlitwie. Być może nie jesteśmy w stanie dorównać jego żarliwości, ale jeśli go poprosimy, to jego wstawiennictwo za nas u Boga może nam naprawdę pomóc w podążaniu drogą, którą Bóg dla nas przygotował. W tym celu poniżej zamieszczamy jeszcze dwie modlitwy do Ojca Pio:

Modlitwa wieczorna z Hozaną

Niezależnie od tego, czy lubisz modlić się ze świętymi, krótkimi modlitwami do odmawiania, czy z Biblią, Hozana ma to, czego potrzebujesz. Na Hozanie dołącz do wspólnot modlitewnych, które Cię interesują i pogłęb swoje życie modlitewne.