Kult Miłosierdzia Bożego

Kult Miłosierdzia Bożego opiera się na naukach i nakazach przekazanych przez Chrystusa świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej. To dlatego często nazywana jest ona apostołką Miłosierdzia Bożego. Zapisała ona w swoim Dzienniczku rozmowy, które prowadziła z Jezusem, dzięki czemu możemy dzisiaj współuczestniczyć z Nim i dzięki Niemu, w procesie ratowania dusz. Nowenna do Miłosierdzia Bożego to jedna z form nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego spisanych przez świętą Siostrę Faustynę. 

Kim była święta Siostra Faustyna?

Helena Kowalska urodziła się w Głogowcu w 1905 roku i w 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, niedługo potem przyjmując imię zakonne Maria Faustyna. Została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku. Nazywana jest apostołką Bożego Miłosierdzia.

Jezus objawił się świętej Faustynie wielokrotnie. Prosił ją o przyprowadzenie Mu jak największej liczby dusz, aby mógł okazać im potęgę swojego miłosierdzia. To poprzez zapiski w swoim Dzienniczku, Siostra Faustyna przekazuje nam wszystko to, co Jezus jej powiedział.

Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościwego serca, one mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzie sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.” („Dzienniczek” świętej Siostry Faustyny, 1541).

Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, kierownik duchowy i spowiednik świętej Faustyny gorąco zachęcał ją i wspierał w tej pracy i w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego.

Jezus, zbawiciel grzeszników

Jezus, źródło Miłosierdzia, przyszedł na ziemię by odkupić nasze winy. 

„Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną

za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.” (1 J 2, 1-2).

Nowenna do Miłosierdzia Bożego, w intencji całej ludzkości, wzywa nas, poprzez zawierzenie dusz, do oddania się Chrystusowi z ufnością. Jezus pragnie być schronieniem, bezpieczną przystanią dla wszystkich dusz, zwłaszcza grzeszników. Chce by wiedziały one, że mogą odnaleźć w Jego miłosierdziu odpowiedź na obietnicę morza łask.

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.” („Dzienniczek” świętej Siostry Faustyny, 687).

Jak modlić się do Bożego Miłosierdzia?

Dwie zasady

Istnieją dwie podstawowe reguły odnośnie kultu Bożego Miłosierdzia:

  • Zaufanie, to podstawowy warunek otrzymania łask obiecanych przez Jezusa.
  • Autentyczna miłość i miłosierdzie względem bliźnich: Bóg jest miłosierny, ale oczekuje tego samego także i od nas! Jezus zresztą przykazuje siostrze Faustynie, by podejmowała akty miłosierdzia.

Postaci nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia

Podczas objawień, Jezus przekazał świętej Siostrze Faustynie konkretne narzędzia, by mogła szerzyć kult Miłosierdzia Bożego:

Nowenna do Miłosierdzia Bożego wynika więc w sposób naturalny z tych próśb: dziewięć dni pozwala nam modlić się za wszystkie grupy dusz i powierzyć je Bożemu Miłosierdziu, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.