Kompleta

Ostatnią modlitwę Bożego Oficjum, czyli Liturgii Godzin, odmawia się wieczorem, przed snem. Nawiązuje ona do misterium paschalnego poprzez przywołanie śmierci (śmierci dnia). To modlitwa zawierzenia i zaufania. Kiedy zasypiamy, powierzamy się Bogu ciałem, duszą i duchem, aż do przebudzenia. 

Modlitwa komplety

Kompleta jest tak zwaną godziną “mniejszą” (w porównaniu do jutrzni czy nieszporów, nazywanych godzinami podstawowymi). Nie zmienia to faktu, że ten czas modlitwy, który zamyka dzień i odbywa się tuż przed snem, jest bardzo ważny. Pozwala nam złożyć wszystko czego doświadczyliśmy danego dnia przed Bogiem, nasze dobre uczynki, ale również nasze grzechy poprzez akt pokuty.


Podczas Komplety podążamy śladami Chrystusa, który po Ostatniej Wieczerzy udaje się do Ogrodu Oliwnego, aby modlić się tuż przed Męką. Tak samo i my, modlimy się przed zapadnięciem zmroku, aby poprosić Boga o pomoc i ochronę w czasie nocy i ciemności naszego życia. Oddajemy się całkowicie w ręce naszego Ojca Niebieskiego, zwłaszcza poprzez słowa responsorium, które są echem słów Jezusa na krzyżu.


Jeżeli nie mamy możliwości odmówienia Komplety, warto chociaż odmówić wieczorną modlitwę przed snem. 

Jak przebiega modlitwa podczas Komplety?

Przebieg modlitwy

Kompleta składa się z kilku części:

 • Wstęp:

V: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 • Hymn
 • Antyfona oraz psalm, który zmienia się wedle Psałterza 
 • Słowo Boże (perykopa)
 • Responsorium: „W ręce Twoje Panie, powierzam ducha mojego”
 • Kantyk, którym jest Pieśń Symeona
 • Modlitwa
 • Błogosławieństwo

Hymn, psalm, perykopa i modlitwa są dyktowane przez psałterz i zmieniają się każdego dnia. 

Akt pokuty

Modlitwę można rozpocząć rachunkiem sumienia, przyjrzeć się wydarzeniom danego dnia i skorzystać z czasu z Panem by prosić o przebaczenie naszych grzechów i uchybień w miłości. Podczas wspólnego nabożeństwa można odmówić modlitwę Spowiadam się Bogu.

Psalmy komplety

Antyfona i psalmy zmieniają się w zależności od dni tygodnia:

 • Poniedziałek: psalm 86 i antyfona „Ty jesteś Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.”
 • Wtorek: psalm 143 i antyfona „Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.”
 • Środa: psalmy 31-32 (z antyfoną „Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala”) i 130 (z antyfoną „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”)
 • Czwartek: psalm 16 z antyfoną „Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie”
 • Piątek: psalm 88 z antyfoną „Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy”
 • Psalm 4 jest śpiewany w sobotę wieczorem z antyfoną „Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.”
 • Psalm 91 śpiewamy w niedzielę wieczorem z antyfoną „Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego”

Pieśń Symeona

Pieśń Symeona jest w Komplecie kantykiem: „Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju...”. Jest on poprzedzony antyfoną Symeona:

„Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.”