Kantyk Symeona

Kantyk Symeona, znany po łacinie jako "Nunc dimíttis servum tuum Dómine", jest tradycyjną modlitwą chrześcijańską zaczerpniętą z Ewangelii według świętego Łukasza. Zgodnie z katolicką Liturgią Godzin jest ona odmawiana lub śpiewana każdego wieczoru podczas Komplety, przed spoczynkiem nocnym.

Dlaczego nie przeczytać tego hymnu podczas wieczornej modlitwy osobistej lub rodzinnej? Oto wersja kantyku Symeona w języku polskim, a następnie Nunc dimittis w języku łacińskim.

Kantyk Symeona (Łk 2, 29-32)

“Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu

w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego, Izraela”


Zakończ modlitwę słowami:

“Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”

Nunc dimittis servum tuum Domine

“Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, secúndum verbum tuum in pace, 

quia vidérunt óculi mei salutáre tuum, 

quod parásti ante fáciem ómnium populórum, 

lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israel.”


Zakończyć modlitwę słowami:

“Glória Patri, et Fílio, et Spirítu Sancto

Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.”

Objaśnienie kantyku Symeona

Kantyk Symeona znajduje się w drugim rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa, Maryja i Józef, udają się do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Jezusa Panu i ofiarować go, jak nakazywało Prawo Mojżesza, czyli prawo żydowskie.

Nadchodzi więc Symeon, “był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.” (Łk 2,25-26). Symeon otrzymał obietnicę, że przed śmiercią ujrzy Mesjasza, i właśnie wtedy, gdy wziął Dzieciątko Jezus na ręce, rozpoznał w Nim Zbawiciela! Wtedy jego usta otwierają się i błogosławi Pana, “Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów” (Łk 2,30-31).

Ujrzawszy Mesjasza i będąc świadkiem Dobrej Nowiny, Symeon jest gotowy, by "odejść w pokoju". Kantyk Symeona odmawia się wieczorem, aby prosić Boga o nocny odpoczynek po dniu pełnym łask.

Hozana wspiera w codziennej modlitwie

Hozana oferuje setki duchowych propozycji, które pomogą każdemu modlić się każdego dnia! Odkryj wszystkie wspólnoty i wybierz te, które będą pokrzepieniem dla Twojej modlitwy. Pan głęboko pragnie dzielić z nami osobiste, codzienne chwile, aby mógł przemieniać nasze serca i dzielić się z nami swoją miłością, radością i pokojem. Nie zwlekajmy więc, otwórzmy się na Niego!

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt