Modlitwy wieczorne za rodzinę

Wiele chrześcijańskich rodzin pragnie, by modlitwa znalazła się w centrum ich życia domowego, ale nie zawsze łatwo jest wygospodarować na nią czas. Rodzice są często bardzo zajęci, a ich harmonogramy mogą się bardzo różnić. Dla wielu rodzin najlepszym czasem na modlitwę rodzinną jest wieczór, zanim najmłodsze dzieci pójdą spać. I tym lepiej! Bo tak miło jest Bogu, gdy spędzamy z Nim te ostatnie chwile dnia, tak miło jest Panu, gdy powierzamy Mu radości naszego dnia i nasze zmęczenie.

Oto piękna modlitwa, napisana przez katolickiego księdza prostym i autentycznym językiem, która może nam pomóc w wieczornej modlitwie w gronie rodzinnym.

Piękna modlitwa do odmawiania w gronie rodzinnym

“Znów jeden dzień przeminął, zapada ciemna noc. Bądź naszym światłem, Panie Jezu, gdyż w Tobie ufność pokładając spokojnie zasypiać będziemy. Nie pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których dopuściliśmy się. Najświętszą Krwią Twoją, Panie, zmyj nasze winy. Naszemu domowi i nam wszystkim błogosław, Chwała niech będzie Ojcu na niebieskim tronie, i Synowi Jego Jednorodzonemu oraz Duchowi Świętemu, który nas uświęca teraz i po wszystkie wieki.”

Najmłodsi mogą odmówić:

“Myśli, słowa, sprawy moje poświęcam na chwałę Twoją. Tobie sercem się oddaję, coraz lepszym niech się staję. Amen.”

Hozana pomaga modlić się w gronie rodzinnym

Codzienna modlitwa nie zawsze jest łatwa, ale codzienna wspólna modlitwa w rodzinie jest jeszcze trudniejsza! Wszyscy rodzice chrześcijańscy pragną z całego serca przekazać dzieciom swoją wiarę i pokazać im znaczenie i moc modlitwy. A jednak... Wszyscy rodzice również czują się przytłoczeni i bezsilni wobec tego trudnego zadania!

Hozana pomaga Wam znaleźć wartościowe treści duchowe dla Waszej modlitwy osobistej i rodzinnej. Ponieważ to właśnie poprzez pogłębianie bliskiej relacji z Bogiem z jednej strony, a z drugiej poprzez wykorzystanie treści dostosowanych do modlitwy rodzinnej, Pan będzie mógł dokonać SWOJEGO dzieła nawrócenia w sercu każdego członka rodziny.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt