Modlitwa wieczorna przed snem

Po pracowitym, stresującym dniu czasami trudno jest znaleźć spokój i ukojenie, aby zasnąć. Odmawianie wieczornej modlitwy, powierzenie Bogu swoich trosk, jest najlepszym sposobem na uwolnienie serca i umysłu od tego, co nas dręczy, i na odnalezienie spokoju. Oto kilka modlitw, dzięki którym możemy oddać się pod troskliwą i potężną opiekę aniołów Pańskich i z ufnością powierzyć się naszemu kochającemu Ojcu.

Dwie wieczorne modlitwy, by dobrze zasnąć

Modlitwa do mojego anioła stróża przed snem

„Aniele Boży, mój opiekunie, dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie tobie, proszę abyś przez tę noc oświecał, chronił, kierował i rządził mną. Amen.”

Modlitwa przed snem do Archanioła Michała 

“O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie, Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.”

Psalm o ochronie przed nocą (Psalm 91)

“1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

2 mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».

3 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.

4 Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

5 W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,

6 ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

7 Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.

8 Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

10 Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,

11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

12 Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.

15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.

16 Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.”

Inne modlitwy przeciw bezsennym nocom

Istnieje wiele innych modlitw, które pomagają nam zwalczać ponure myśli i idee, które nie pozwalają nam zaznać pokoju:

Z Hozaną odnajdź w modlitwie radość spokojnego snu i odpoczynku.

Na Hozanie znajdziesz rekolekcje i wspólnoty modlitewne, które pomogą ci podążać w kierunku pokoju i Bożej radości.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt