Modlitwa wieczorna świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Oto dwie modlitwy katolickie napisane przez świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, znaną również jako święta Teresa z Lisieux lub Mała Tereska. Modlitwy te można czytać, odmawiać i rozważać wieczorem przed snem, aby w pełni powierzyć się Bogu i prosić Go o pomoc i łaskę.

“Jezu, spraw, abym umarła z miłości do Ciebie!”

“W swojej miłości, wygnawszy się na ziemię, Boski Jezu, ofiarowujesz się za mnie. Umiłowany mój, przyjmij całe moje życie; chcę cierpieć, chcę umrzeć dla ciebie. Panie, Ty sam powiedziałeś nam: "Nic nie może być większe niż umrzeć za tych, których się kocha". A moją największą miłością jesteś Ty, Jezu! Robi się późno, już dzień się chyli ku końcowi, zostań ze mną, pielgrzymie niebieski. Z Twoim krzyżem wspinam się na wzgórze; przyjdź i prowadź mnie, Panie, w drodze! Twój głos odbija się echem w mojej duszy, chcę być podobna do Ciebie, Panie. Proszę o cierpienie... Twoje słowo płomieniem pali moje serce! Bóg-Człowiek, zanim wszedł do wiecznej chwały, "musiał cierpieć", to właśnie przez swój krzyż odniósł zwycięstwo; o słodki Zbawicielu, czyż nie powiedziałeś nam o tym? Dla mnie, na obcym brzegu, jakiej pogardy nie otrzymaliście! Chcę się ukryć na ziemi, być ostatnią we wszystkim, dla Ciebie, Jezu. Mój ukochany, Twój przykład zachęca mnie do zniżenia się, do wzgardzenia honorem, aby się Tobie przypodobać, chcę pozostać mała; zapominając o sobie, oczaruję Twoje Serce. Mój pokój jest w samotności, o nic więcej nie proszę. Sprawianie przyjemności Tobie jest moją jedyną nauką i moim błogosławieństwem: to Ty, Jezu! Ty, wielki Boże, którego uwielbia cały wszechświat, żyjesz we mnie uwięzionym nocą i dniem, Twój słodki Głos o każdej godzinie błaga mnie, powtarzasz mi: "Pragnę! Jestem spragniony miłości! Ja także jestem twoim więźniem i chcę powtórzyć twoją czułą i boską modlitwę, mój ukochany, mój bracie: "Pragnę miłości! Jestem spragniony miłości! Napełnij moją nadzieję, wzmóż we mnie, Panie, Twój Boski ogień! Jestem spragniony miłości! Wielkie jest moje cierpienie. Ach, chciałabym lecieć do Ciebie, mój Boże! Twoja miłość jest moim jedynym męczeństwem; im bardziej czuję, że ona we mnie płonie, tym bardziej moja dusza pragnie Ciebie. Jezu, spraw, abym umarła z miłości do Ciebie! Amen.”

W tej modlitwie pełnej miłości święta Teresa z Lisieux wskazuje nam drogę do całkowitego oddania się woli Bożej. Mała Teresa bardzo dobrze rozumiała, jaki jest cel naszego życia duchowego: pozwolić na to, by stawać się coraz mniejszym, aby Pan mógł zająć w nas całą przestrzeń.

“O Boże ukryty w więzieniu tabernakulum!”

“O Boże ukryty w więzieniu tabernakulum! Z radością wracam do Ciebie każdego wieczoru, aby podziękować Ci za łaski, którymi mnie obdarzyłeś, i prosić o przebaczenie win, które popełniłam w ciągu dnia, który przeminął jak sen. O Jezu! Jakże byłabym szczęśliwa, gdybym była bardzo wierna, ale niestety! Często wieczorem jestem smutna, bo czuję, że mogłam lepiej odpowiedzieć na Twoje łaski... Gdybym była bardziej złączona z Tobą, bardziej miłosierna wobec moich sióstr, bardziej pokorna i bardziej umartwiona, miałabym mniej problemów z rozmową z Tobą na modlitwie. Jednak, o mój Boże! Nie zrażając się widokiem moich nieszczęść, przychodzę do Ciebie z ufnością, pamiętając, że: "Nie ci, którzy są zdrowi, potrzebują lekarza, lecz ci, którzy są chorzy". Błagam Cię więc, abyś mnie uzdrowił, przebaczył mi, a ja będę pamiętała, Panie, "że dusza, której dałeś więcej, musi też kochać Cię bardziej niż inni!". Ofiarowuję Ci każde bicie mego serca jako akt miłości i zadośćuczynienia i łączę je z Twoimi nieskończonymi zasługami. Błagam Cię, o mój Boski Oblubieńcze, abyś sam stał się uzdrowicielem mojej duszy, abyś działał we mnie, nie zważając na moje opory, w końcu nie chcę mieć innej woli niż Twoja; a jutro, z pomocą Twojej łaski, rozpocznę nowe życie, w którym każda chwila będzie aktem miłości i wyrzeczenia. Przychodząc co wieczór do stóp Twego ołtarza, dotrę wreszcie do ostatniego wieczoru mego życia, a wtedy rozpocznie się wieczny dzień, w którym odpocznę od trudów wygnania na Twym Boskim Sercu! Amen.”

Święta Tereska jest dla nas wspaniałym przykładem pokory. W tej modlitwie skromnie uznaje i akceptuje swoją małość i nie waha się rzucić całą sobą w ramiona Jezusa, który jako jedyny może dać jej łaskę miłości doskonałej.

Kim jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus?

Święta Teresa z Lisieux jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych francuskich świętych. Urodziła się w 1873 r. i już jako dziecko chciała zostać zakonnicą. Od najmłodszych lat nawiązała bardzo bliską relację z Jezusem i Maryją. W wieku 10 lat została cudownie uzdrowiona z choroby, gdy zobaczyła, że Maryja uśmiecha się do niej.

W 1888 r., mając zaledwie 15 lat, Teresa wstąpiła do klasztoru karmelitanek i przyjęła imię siostry Teresy od Dzieciątka Jezus. Kilka lat później matka przełożona poprosiła ją o spisanie wspomnień z dzieciństwa. Po dwóch latach pisania "Dzieje Duszy" (po francusku "Histoire d'une âme") Teresa zmarła na gruźlicę, a jej książka wkrótce potem została opublikowana. W chwili śmierci Teresa miała zaledwie 24 lata.

"Chcę spędzić moje niebo, czyniąc dobro na ziemi". Święta Teresa została kanonizowana przez papieża Piusa XI w 1925 r., po tym jak Kościół uznał cztery cuda wśród licznych innych świadectw.

W "Dziejach Duszy" Teresa odsłania swoje wspomnienia, swoje duchowe zmagania, swoje refleksje, swoje modlitwy... Krótko mówiąc, na tych stronach odkrywamy całą duchowość świętej Teresy. Dzieło to odniosło niezwykły sukces: zostało przetłumaczone na 50 języków i od momentu publikacji sprzedało się w ponad 500 milionach egzemplarzy.

Z Hozaną modlimy się do świętej Teresy

Czy jesteś przekonany o mocy wstawiennictwa świętej Teresy u Boga? Czy chcesz dowiedzieć się więcej o małej Teresce, jej historii i cudach, które jej przypisuje się? Na Hozanie znajdziesz kilka propozycji duchowych przygotowanych specjalnie dla ciebie. Wiele z nich może wzbogacić twoją modlitwę, zarówno codzienną, jak i w czasie świąt chrześcijańskich!