Sanctus

Sanctus jest częścią modlitwy eucharystycznej odmawianej podczas każdej Mszy świętej. Początkowe zdania znajdują się w modlitwie Te Deum. Podobnie jak Gloria i Agnus Dei, jest to jedna z modlitw odmawianych pierwotnie po łacinie. Jest to aklamacja na cześć Pana. Jest ona zainspirowana tekstami Pisma Świętego: częściowo Księgą Izajasza, ale także Księgą Apokalipsy i aklamacjami z powitania Jezusa palmami w Ewangelii wg świętego Mateusza.

Sanctus po łacinie

« Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus Deus Sabaoth

Pleni sunt coeli et terra

Gloria tua

Hosanna in excelsis

Benedictus qui venit in nomine Domini

Hosanna in excelsis »

Sanctus po polsku

“Święty, Święty, Święty,

Pan Bóg Zastępów.

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Hosanna na wysokości.

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Hosanna na wysokości.”

Chwalmy Pana z Hozaną!

Święty, święty, święty Pan Bóg Zastępów! Chwalcie i czcijcie Boga, i Jego cuda razem z grupami modlitewnymi Hozany.