Tantum ergo Sacramentum

Jest to pieśń do adoracji Najświętszego Sakramentu. Ta modlitwa pochodzi z hymnu Pange Lingua, napisanego przez św. Tomasza z Akwinu do Liturgii Godzin. Są to modlitwy śpiewane w tradycji gregoriańskiej, ale można je również recytować - po łacinie lub polsku.

Wersja po łacinie pieśni Tantum Ergo

«Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque

Laus et Jubilatio,

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio. Amen. »

Wersja polska pieśni Tantum Ergo

“Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz;

Niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas;

Co dla zmysłów niepojęte,

niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi

hołd po wszystkie nieśmy dni;

Niech podaje wiek wiekowi

hymn tryumfu, dzięki, czci;

A równemu Im Duchowi

niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.”

Adoruj Najświętszy Sakrament z Hozaną!

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest formą modlitwy kontemplacyjnej, która zanurza nas w sercu chrześcijańskiego misterium i darze Chrystusa.