Gloria in excelsis Deo

Gloria to chrześcijańska modlitwa liturgiczna śpiewana podczas mszy i uroczystości religijnych. Zwana również hymnem anielskim, oparta jest na słowach aniołów zwiastujących narodziny Zbawiciela w Betlejem. Ta pieśń chwalebna sławi Trójcę Świętą, przywołując Boga, Syna Jednorodzonego i Ducha Świętego. Modlitwa łacińska wywodzi się z oryginalnej wersji greckiej.

Hymn Gloria po łacinie

« Gloria in excelsis Deo

Et in terra  pax hominibus  bonae voluntatis

Laudamus Te

Benedicimus Te

Adoramus Te

Gorificamus Te

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam

Domine Deus Rex caelestis,

Deus Pater omnipotens

Domine Fili unigenite Jesu Christe

Domine Deus Agnus Dei Filius Patris

Qui tollis peccata mundi

miserere nobis

Qui tollis peccata mundi

suscipe deprecationem nostram

Qui sedes ad dexteram Patris

miserere nobis

Quoniam Tu solus Sanctus

Tu solus Dominus

Tu solus altissimus Jesu Christe

cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris

Amen. »

Hymn Gloria po polsku

“Chwała na wysokości Bogu, 

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 

Chwalimy Cię. 

Błogosławimy Cię. 

Wielbimy Cię. 

Wysławiamy Cię. 

Dzięki Ci składamy, 

bo wielka jest chwała Twoja. 

Panie Boże, Królu nieba, 

Boże, Ojcze wszechmogący. 

Panie, Synu Jednorodzony, 

Jezu Chryste. 

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. 

Który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami. 

Który gładzisz grzechy świata, 

przyjm błaganie nasze. 

Który siedzisz po prawicy Ojca, 

zmiłuj się nad nami. 

Albowiem tylko Tyś jest święty 

Tylko Tyś jest Panem. 

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. 

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. 

Amen.”

Chwalmy Trójcę Świętą z Hozaną

Na Hozanie znajdziesz wiele wspólnot modlitwy i uwielbienia. Dołącz do nich już teraz!