Zdrowaś Maryjo po łacinie

„Zdrowaś Maryjo”, czyli po łacinie „Ave Maria” to jedna z najczęściej odmawianych na świecie modlitw maryjnych. Czasem są traktowane jako dwa odrębne teksty, choć tak naprawdę „Zdrowaś Maryjo” jest po prostu przekładem „Ave Maria” z łaciny na polski. Przez długi czas, modlitwa ta była odmawiana na całym świecie jedynie w wersji łacińskiej. Mimo popularyzacji różnych wersji językowych, wiele zakonów nadal każdego dnia odmawia tę modlitwę po łacinie.  Podobnie, istnieje też wiele pieśni nawiązujących do słynnych słów „Ave Maria”.

Tekst „Ave Maria” po łacinie

„Ave Maria, gratia plena

Dominus tecum

Benedicta tu in mulieribus,

Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria mater Dei,

Ora pro nobis peccatoribus,

Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.”

Módl się modlitwą „Ave Maria” razem z Hozana !

Dzięki setkom propozycji duchowych proponowanych przez Hozana, możesz wzbogacić swoje życie modlitewne i wyrobić nawyk regularnej rozmowy z Bogiem. Bez względu na to czy chcesz podziękować Maryi Pannie, czy poprosić Ją o wstawiennictwo, istnieje wiele sposobów by zwrócić się do Matki Boskiej lub modlić się razem z Nią.

Odkrywaj każdego dnia inny obraz Matki Bożej! Możesz złożyć swoje problemy przed Matką Boską Rozwiązującą Węzły, skierować prośby do Matki Boskiej z Lourdes lub modlić się w intencji misji Niepokalanej.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt