Anioł Pański

Anioł Pański to przepiękna modlitwa, która trzy razy dziennie przypomina wszystkim katolikom o cudzie jakim jest Zwiastowanie Pańskie. Zjednoczenie między tym co ludzkie a tym co boskie, stało się możliwe tylko dzięki „tak” wypowiedzianemu przez Maryję. Anioł Pański pozwala nam wyrazić naszą wdzięczność wobec Maryi Dziewicy za to, że urodziła Chrystusa. Modlitwa ta składa się w trzech Zdrowaś Maryjo oraz z wersetów przywołujących Zwiastowanie Pańskie.

Słowa modlitwy Anioł Pański po polsku

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
R. I poczęła z Ducha Świętego.

 • Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą,
 • Błogosławionaś Ty między niewiastami,
 • I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
 • Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
 • Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

V. Oto ja Służebnica Pańska
R. Niech mi się stanie według słowa Twego.

 • Zdrowaś Maryjo...

V.  A Słowo Ciałem się stało
R. I zamieszkało między nami.

 • Zdrowaś Maryjo...

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.Amen.

Słowa modlitwy Anioł Pański po łacinie

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

 • Ave Maria, gratia plena,
  Dominus tecum.
  Benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

V. Ecce Ancilla Domini
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

 • Ave Maria...

V. Et Verbum caro factum est
R. Et habitavit in nobis.

 • Ave Maria...

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Historia modlitwy Anioł Pański

Modlitwa Anioł Pański zrodziła się z Ave Maria. Modlitwy maryjne cieszyły się ogromną popularnością od XI do XIII wieku. W 1090, podczas pierwszej krucjaty, papież Urban II nakazał modlić się do Matki Boskiej trzykrotnie, rano i wieczorem. Jego celem była modlitwa o zwycięstwo krucjat i zjednoczenie chrześcijan na modlitwie.

Inne źródła donoszą również, że w XII wieku, święty Antoni z Padwy jak i święta Mechtylda z Hackeborn zachęcali wiernych do odmawiania codziennie trzech Ave Maria. Nieco później, bo w 1269 roku, święty Bonawentura zaczyna bić w dzwony by przypomnieć duchownym i świeckim by odmówić trzy Zdrowaś Maryjo co wieczór, po komplecie.

W 1472 roku, król Francji Ludwik XI wydał rozkaz by dzwony biły codziennie rano, w południe i wieczorem, w całym królestwie nawołując do odmówienia modlitwy Anioł Pański w intencji pokoju. Jednak to w XVI wieku, za czasów papieża Piusa V, pojawiają się pierwsze ślady modlitwy Anioł Pański w formie, w jakiej znamy ją do dziś: trzy Ave Maria, czyli innymi słowy Zdrowaś Maryjo, przeplatane wersetami biblijnymi nawiązującymi do Zwiastowania Pańskiego.

Kiedy odmawiać modlitwę Anioł Pański?

Anioł Pański od stuleci jest odmawiany trzy razy dziennie – rano, w południe i wieczorem. Zazwyczaj towarzyszą mu trzy kolejne uderzenia w dzwony, również zwane Anioł Pański. Anioł Pański oznacza oddanie się Matce Boskiej od samego rana, odnowienie naszej miłości i wdzięczności w południe oraz odpoczynek w Jej objęciach wieczorem.

Módl się do Maryi razem z Hozana !

Na stronie Hozana przygotowaliśmy dla Ciebie setki propozycji duchowego wsparcia w regularnej modlitwie, by oddać się Matce Boskiej i wzbogacić twoje życie modlitwy. Istnieje wiele sposobów by zwrócić się do Maryi i modlić razem z Nią.

Każdego dnia możesz odkryć nowy obraz Matki Boskiej. Spróbuj pomodlić się do Matki Boskiej Rozwiązującej Węzły, zwrócić się do Matki Boskiej z Lourdes lub pomodlić o misję Niepokalanej.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt