Zdrowaś Maryjo po włosku

Najświętsza Maryja Panna jest uznawana przez katolików nie tylko za Matkę Boską, ale również za Matkę Kościoła. Jej wyjątkowy status stawia ją w centrum jednego z ważniejszych kultów. Najczęściej kierowana do Niej modlitwa to „Zdrowaś Maryjo”, czyli po łacinie „Ave Maria”. Ta przepiękna modlitwa ma wiele wersji językowych, m.in. włoską. Język ten jest blisko związany z Kościołem Katolickim, którego główne biskupstwo znajduje się w Watykanie.

Tekst „Zdrowaś Maryjo” po włosku

Ave, o Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne

E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio,

Prega per noi peccatori,

Adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Módl się modlitwą „Zdrowaś Maryjo” razem z Hozana!

Dzięki setkom propozycji duchowych proponowanych przez Hozana, możesz wzbogacić swoje życie modlitewne i wyrobić nawyk regularnej rozmowy z Bogiem. Bez względu na to czy chcesz podziękować Maryi Pannie, czy poprosić Ją o wstawiennictwo, istnieje wiele sposobów by zwrócić się do Matki Boskiej lub modlić się razem z Nią.

Odkrywaj każdego dnia inny obraz Matki Bożej! Możesz złożyć swoje problemy przed Matką Boską Rozwiązującą Węzły, skierować prośby do Matki Boskiej z Lourdes lub modlić się w intencji misji Niepokalanej.