7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo świętej Brygidy

Święta Brygida Szwedka jest świadkiem kilku boskich objawień w ciągu jej życia. W zbiorze ksiąg zwanym Objawienia święta Brygida wyjawia prośby i obietnice Jezusa. Opisuje tam wielką miłość Chrystusa do ludzkości oraz modlitwy i nabożeństwa, przez które czczona jest ofiara Jego Męki. Są to 15 modlitw świętej Brygidy oraz 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo.

15 modlitw świętej Brygidy oraz 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo

Podczas jednego z objawień Jezus wspomina świętej Brygidzie o swojej męce i wyjawia jej sposób uczczenia go poprzez 15 modlitw, które należy odmawiać w ciągu jednego roku.

Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę”.

W zamian za te modlitwy obiecuje łaski dla modlącego się, ale także dla innych dusz: Te 15 modlitw uratuje także 15 dusz z czyśćca, utwierdzi 15 sprawiedliwych i nawróci 15 serc.

Ujawnia też siedem medytacji - 7 Ojcze Nasz. Związana z nimi jest obietnica Jezusa:

“Ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:

 • Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca. 
 • Będzie zaliczony do grona męczenników, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową. 
 • Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru. 
 • Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła. 
 • Będzie powiadomiony przed swą śmiercią. 

Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.” 

Rozważania do 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo

Tajemnica  pierwsza: Obrzezanie Pana Jezusa

Odmawiamy:

 • “Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze rany, pierwsze boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich a szczególnie w moim pokrewieństwie.”
 • Ojcze Nasz 
 • Zdrowaś Maryjo

Tajemnica druga: Krwawy pot Pana Jezusa

Odmawiamy:

 • “Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości Bożej i Miłości bliźnich naszych.”
 • Ojcze Nasz 
 • Zdrowaś Maryjo

Tajemnica trzecia: Biczowanie Pana Jezusa

Odmawiamy:

 • “Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiąc Ran o okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności a zwłaszcza w moim pokrewieństwie.”
 • Ojcze Nasz 
 • Zdrowaś Maryjo

Tajemnica czwarta: Cierniem koronowanie Pana Jezusa

Odmawiamy:

 • “Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.”
 • Ojcze Nasz 
 • Zdrowaś Maryjo

Tajemnica piąta: Dźwiganie krzyża

Odmawiamy:

 • “Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną mękę Pana Jezusa i Jego Drogocenną Krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej miłości do Krzyża.”
 • Ojcze Nasz 
 • Zdrowaś Maryjo

Tajemnica szósta: Ukrzyżowanie Pana Jezusa  

Odmawiamy:

 • “Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas, Jego skrajną biedę, Jego posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszytkie moje i wszystkich ludzi całego świata grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenie i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, jak i za dusze w Czyśćcu cierpiące i te które znikąd ratunku nie mają.”
 • Ojcze Nasz 
 • Zdrowaś Maryjo

Tajemnica siódma: Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

Odmawiamy:

 • “Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć Otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa Chrystusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy. Racz przyjąć Tę Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawy i miłosierny. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych, o Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.”
 • Ojcze Nasz 
 • Zdrowaś Maryjo

Na zakończenie

“Panie i Boże Nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasz dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię, Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Jezu Miłosierny Boże, wierzę w Ciebie i ufam dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.”

Módl się do miłosiernego serca Jezusa z Hozaną

Odkryj liczne wspólnoty modlitewne, na przykład związane z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa lub modlitwą do Jego Boskiego Miłosierdzia, i dołącz do innych modlących się.