Akty strzeliste

Akt strzelisty jest - w przeciwieństwie do modlitwy kontemplacyjnej - tryskającą z serca, spontaniczną i krótką modlitwą.

Czym są akty strzeliste?

Akt strzelisty to gorliwa, krótka modlitwa, którą można odmówić o każdej porze dnia, bez względu na to, jaką czynność wykonujemy. Jest to spontaniczny odruch w kierunku Boga! Przez chwilę nasza dusza jest zjednoczona z Bogiem. Jakkolwiek krótkotrwałe są te chwile, są bardzo ważne. Razem wzięte, kształtują życie modlitewne i czynią naszą relację z Panem centralną częścią naszego dnia.

Przykładowe akty strzeliste

Tą modlitwą może być werset z Biblii lub po prostu "Kocham Cię Panie", "Dziękuję Ci Jezu", "Święta Maryjo, módl się za mnie". Niektórzy święci mieli krótkie modlitwy, którymi lubili zwracać się do Pana każdego dnia.

Akty strzeliste z Biblii

"Co mam czynić, Panie?" (Dz 22, 10)
"Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" (Łk 18, 13)
“Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.” (Mt 6, 10)
 “Oto Ja służebnica Pańska” 
(Łk 1,38)

Krótkie modlitwy świętych

« Jezu, ufam Tobie » (Święta Faustyna)
 « Boże, oddaję się cały Tobie! » 
(Święty Alfons Maria Liguori)
 « Dzięki Panie, że mnie stworzyłeś »
(Święta Klara z Asyżu)
 « Bóg mój i wszystko moje! » 
(Święty Franciszek z Asyżu)

Buduj swoje życie modlitewne z Hozaną

Zaplanuj sobie codzienne spotkanie z Panem i odkryj wszystkie wspólnoty Hozany, które pomogą Ci jeszcze bardziej wcielić modlitwę w Twoje życie.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt