Historia modlitwy Zdrowaś Maryjo

„Zdrowaś Maryjo”, znana również w wersji łacińskiej jako „Ave Maria” jest najbardziej popularną modlitwą maryjną. Obok Ojcze Nasz, należy do niewielu modlitw znanych wszystkim katolikom i odmawianych we wszystkich językach. Odmawiamy ją wiele razy w ciągu tygodnia i jest to zdecydowanie pierwsza modlitwa, która przychodzi nam na myśl gdy chcemy podziękować lub wezwać Najświętszą Marię Pannę. Ale skąd tak naprawdę wywodzi się „Ave Maria”?

Kto jest autorem „Zdrowaś Maryjo”?

„Zdrowaś Maryjo” jest modlitwą znaną na całym świecie w wielu językach, również w łacińskiej wersji pod tytułem „Ave Maria”. Ta słynna modlitwa Kościoła Katolickiego jest wyjątkowa, ponieważ wyraża zarazem uwielbienie jak i modlitwę błagalną. Te dwie części mają zgoła inną historię.

Pozdrowienie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Te trzy słynne wiersze pochodzą z pierwszego rozdziału Ewangelii wg świętego Łukasza. Pierwsza część to słowa wypowiedziane do Maryi przez Archanioła Gabriela podczas Zwiastowania: „Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą»”(Łk 1, 28). Odpowiada ona pozdrowieniu Maryi przez anioła, które jest przepełnione szacunkiem i zaufaniem. Anioł zwiastuje narodzenie Jezusa, na co Maryja odpowiada słynnym „tak”, zmieniając tym samym losy świata.

Druga część to cytat z Nawiedzenia, również opisanego w Ewangelii według św. Łukasza, kiedy to Elżbieta, napełniona Duchem Świętym wykrzyknęła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”(Łk 1, 42).

Modlitwa błagalna

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Druga część modlitwy „Zdrowaś Maryjo” jest błaganiem, prośbą skierowaną do Boga za pośrednictwem Maryi Dziewicy o wstawiennictwo za nasze zbawienie. Nie ma ona źródła w Biblii i pojawia się w chrześcijańskich modlitwach znacznie później niż pierwsza.

Trochę historii

Cześć poświęcona pozdrowieniu Najświętszej Maryi Panny pojawia się bardzo wcześnie w tradycji chrześcijańskiej. Następujące wiersze pojawiają się w Liturgii świętego Jakuba już w IV wieku: „Zdrowaś, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławiona tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego, bo tyś powiła Zbawiciela naszego”. Liturgiczna forma pozdrowienia w wersji znanej nam dzisiaj zostaje sformułowana dopiero w VIII wieku. Możemy ją znaleźć w pismach Jana Damasceńskiego.

Z krajach zachodnich, część pochwalna „Zdrowaś Maryjo” staje się oficjalnie częścią liturgii łacińskiej za czasów papieża Grzegorza I, w VI wieku. Popularność zyskała jednak dopiero w  XI wieku, kiedy to pod nazwą „Ave Maria” wchodzi do codziennego użytku.

Druga część modlitwy „Zdrowaś Maryjo” pojawia się między XII a XIV wiekiem. W złotym wieku protestantyzmu, kult maryjny nie rozwija się już tak szybko. Protestanci odrzucają bowiem modlitwy do Matki Boskiej. Kontrreformacja z XV wieku, czyli ruch katolicki będący odpowiedzią na reformację protestancką, sprawia, że modlitwa „Zdrowaś Maryjo” zyskuje ogromną popularność, a kult maryjny odnosi sukces. Modlitwa ta szybko staje się najczęściej odmawianą modlitwą do Matki Boskiej. W tamtych czasach, była ona rzecz jasna znana i odmawiana w wersji łacińskiej pod tytułem „Ave Maria”, wersja polska pojawiła się znacznie później.

Módl się modlitwą „Ave Maria” razem z Hozana!

Dzięki setkom propozycji duchowych proponowanych przez Hozana, możesz wzbogacić swoje życie modlitewne i wyrobić nawyk regularnej rozmowy z Bogiem. Bez względu na to czy chcesz podziękować Maryi Pannie, czy poprosić Ją o wstawiennictwo, istnieje wiele sposobów by zwrócić się do Matki Boskiej lub modlić się razem z Nią.

Odkrywaj każdego dnia inny obraz Matki Bożej! Możesz złożyć swoje problemy przed Matką Boską Rozwiązującą Węzły, skierować prośby do Matki Boskiej z Lourdes lub modlić się w intencji misji Niepokalanej.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt