Modlitwa Zdrowaś Maryjo - znaczenie

Modlitwa „Zdrowaś Maryjo”, znana również pod tytułem „Ave Maria”, jest najczęściej odmawianą modlitwą maryjną. Jednak jakie znaczenie kryje jej tekst? Pomijając jej biblijne i historyczne pochodzenie, odkryjmy znaczenie słów tej modlitwy, która wyraża się poprzez uwielbienie i modlitwę błagalną.

Słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” z komentarzem

„Zdrowaś Maryjo”

Modlitwę „Ave Maria” otwiera pozdrowienie, jakie Bóg skierował do Maryi Panny za pośrednictwem Anioła Gabriela (Łk 1, 42). Na znak szacunku, ku zdumieniu Dziewicy, używa pozdrowienia „Ave”, zarezerwowanego dla poważanych ludzi ówczesnego społeczeństwa. Łacińskie „Ave” to także odwrotność słowa „Eva”, czyli polskiego Ewa. Kobiety odpowiedzialnej za grzech pierworodny.


„Łaski pełna, Pan z Tobą”

Jeśli Maryja jest przepełniona łaską, to dlatego, że Pan jest z Nią. Druga część wiersza jest wyjaśnieniem pierwszej. Maryja jest przepełniona łaską ponieważ jest nieskalana grzechem, który oddalałby Ją od Boga. Jej Niepokalana natura objawia się więc już w drugim wierszu „Ave Maria”.


„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.”

Po Pozdrowieniu Anielskim, to Elżbieta, kuzynka Maryi zwraca się do Niej z błogosławieństwem (Łk 1, 42). Jezus Chrystus nazwany jest owocem żywota Maryi - wiersz ten przypomina nam, że Matka Boska oddała Bogu nie tylko swoją duszę, ale i ciało. To dzięki Jej pośrednictwu Bóg stał się człowiekiem. Owoc ma również szczególne znaczenie w kontekście biblijnym, nawołuje on do wielu fragmentów Starego Testamentu, między innymi do owocu grzechu pierworodnego.


„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.” 

Jesteśmy tylko ludźmi, dlatego błagamy Matkę Bożą o wstawiennictwo  przed Bogiem. Powierzamy się w Jej ręce, oddajemy Jej wszystko co mamy, kim jesteśmy, aby poddała nas woli Bożej. My, grzesznicy, zawierzamy Jej nasze zbawienie, uznając naszą niższość. Prosimy Ją o bycie światłem wskazującym nam drogę do Jej Syna, Jezusa, by mógł poprowadzić nas w stronę Boga Ojca.

Módl się z nami do Matki Bożej!

Na stronie Hozana znajdziesz setki propozycji duchowych, które wzbogacą Twoje życie modlitewne.

Jeśli chcesz podziękować Maryi, poprosić o jej wstawiennictwo, lub po prostu się pomodlić, możesz zwrócić się do Niej na wiele sposobów! Odkrywaj codziennie inny obraz Matki Boskiej razem z Hozana. Pomódl się do Matki Boskiej Rozwiązującej Węzły, skieruj swoje prośby do Matki Boskiej z Lourdes lub pomódl się w intencji misji Niepokalanej.