Ojcze Nasz po aramejsku

Modlitwę Pańską chrześcijanie odmawiają odkąd Jezus przekazał ją swoim uczniom. Jest ona odmawiana na całym świecie, była tłumaczona na wszystkie języki, lecz najbardziej wzruszającą wersją jest ta w języku aramejskim. W tej wersji bowiem, Chrystus przekazał ją nam 21 wieków temu. Jest to wersja którą dalej używa Kościół Chaldejski.

Fonetyczne tłumaczenie modlitwy Ojcze Nasz po aramejsku 

“Aboon Dbashmayo 

Nethcadash shmokh

teethe malkoothokh, 

nehwe sebyonokh,

aykano Dbashmayo off bar’o. 

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, 

washbook lan howbain wahtohain 

aykano doff hnan shbakn il hayobain 

lo thaalan il nessyoono 

elo fasson men beesho 

metool ddeelokhee malkootho,

ou haylo ou Teshbohto, 

loalam olmen Amin.”

Jednoczmy się z Ojcem przez Hozanę

Odmawianie Modlitwy Pańskiej w języku aramejskim pozwala nam wejść w komunię z naszymi braćmi i siostrami cierpiącymi prześladowania, zwłaszcza w Iraku, i którzy do dziś ją odmawiają. Hozana proponuje ekumeniczne wspólnoty modlitewne i nowenny które pomogą nam pogłębić jedność w modlitwie.