Modlitwa na chrzest dziecka

Podczas chrztu dziecka rodzice mogą odmówić modlitwę na zakończenie mszy. Może to być już istniejąca modlitwa, ale może to być także okazja dla ojca i matki dziecka przyjmującego chrzest do zastanowienia się nad tym, o co chcieliby prosić Pana dla swojego dziecka. Mogą ją napisać, podobnie jak wezwania w modlitwie wiernych. Oto kilka wskazówek i przykładów, które pomogą Wam napisać piękną modlitwę rodziców!

Jak napisać modlitwę rodziców na chrzest?

Modlitwa rodziców podczas katolickiego chrztu tradycyjnie składa się z dwóch głównych elementów:

  • Modlitwa dziękczynna, w której rodzice dziękują Bogu za to, że powierzył im to dziecko, że uczynił ich rodzicami, że pozwolił im przyjąć to małe życie do swojego domu. To jest moment, aby podzielić się radością, jaką odczuwaliście, stając się rodzicami, z Tym, który jest początkiem wszelkiego życia!
  • Modlitwa prośby, w której rodzice powierzają Bogu swoje dziecko, ale także swoją rolę ojca i matki. Pisząc tę modlitwę, należy pamiętać, że nie chodzi w niej o wyrażanie życzeń dotyczących przyszłości dziecka, ale o to, by prosić Pana, by obdarzył je cnotami i łaskami potrzebnymi do życia jako dziecko Boże i by prowadził nas w naszej roli wychowawców i rodziców.

Przykład modlitwy rodziców z okazji chrztu katolickiego

Dziękczynienie: "Panie, obdarzyłeś nas ogromnym szczęściem stając się rodzicami, a odkąd N... pojawił się w naszej rodzinie, jesteśmy przepełnieni radością! Dziękujemy Ci za wszystkie chwile, które z nim przeżywamy, za całą miłość, którą dzielimy z nim i dzięki niemu.”

Prośba: "Prosimy Cię, abyś towarzyszył mu przez całe życie. Niech znajdzie w Tobie światło i siłę, by iść naprzód i z ufnością. Prowadź nas w naszej roli rodziców, aby stał się odpowiedzialnym chrześcijaninem, troskliwym, zwróconym ku innym i stale poszukującym dobra i prawdy. Bądź zawsze w samym sercu naszego domu, Panie.”

Módlcie się za swoje dzieci z Hozaną!

Wasze dziecko przez swój chrzest staje się dzieckiem Bożym! Jest powołane do świętości. Tak jak starannie wybraliście rodziców chrzestnych, aby towarzyszyli mu w jego życiu, tak też powierzcie go dobrej opiece jego niebiańskich opiekunów.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt