Modlitwa za tatę

W Dniu Ojca lub o każdej innej porze roku pamiętajmy, aby powierzyć wszystkich ojców naszemu Ojcu Niebieskiemu. Podobnie jak modlitwy za rodzicówza matki, bardzo ważne są modlitwy o błogosławieństwo, ochronę i przewodnictwo dla ojców. Aby pomóc im w tej pięknej misji opiekuna i wychowawcy, mogą polegać na potężnym wzorze i orędowniku: świętym Józefie. Troszcząc się o Świętą Rodzinę - o Jezusa, o Maryję Dziewicę - doświadczył wszystkich radości i trudów ojcostwa.

Modlitwa do świętego Józefa za ojców

“Święty Józefie, opiekunie Jezusa, modlimy się do Ciebie w tym dniu za wszystkich ojców z naszych rodzin i z całego świata.

Jak ty, człowiek, który zawsze słucha...

Niech będą dla swoich dzieci i swoich rodzin słuchającą i troskliwą obecnością.

Oby nigdy nie byli pochłonięci innymi sprawami niż szczęście, dialog i miłość w rodzinie.

Tak jak ty, człowiek pracy...

Niech wypełniają swoją rolę w rodzinie, w środowisku zawodowym czy w Kościele z wielką radością i prostotą, z wielką miłością i pogodą ducha, z wielkim szacunkiem i umiejętnością słuchania.

Tak jak ty, dostępny człowiek...

Niech umieją patrzeć na świat z wielką wiarą, miłością i szacunkiem. I niech ich spojrzenie przyniesie innym wsparcie i siłę, której potrzebują.

Jak ty, człowiek w drodze...

We wszystkich okolicznościach, a zwłaszcza w tych najtrudniejszych, niech nigdy nie przestają zachowywać wiary i prowadzić do nadziei tych, którzy są wokół nich.

Amen”

(Odkryjcie wiele innych modlitw do świętego Józefa)

Z Hozaną módlcie się za wszystkich ojców!

Niezależnie od tego, czy sam jesteś ojcem, czy nie, czy chcesz się modlić za swojego tatę, czy za wszystkich ojców, na Hozanie czeka na Ciebie wspólnota modlitewna!

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt