Modlitwy na Wielki Tydzień

Wielki Tydzień to tydzień pomiędzy Niedzielą PalmowąNiedzielą Wielkanocną. Kończy okres Wielkiego Postu i zaprasza nas do ponownego przeżycia ostatnich chwil życia Jezusa na ziemi, upamiętniając Ostatnią Wieczerzę w Wielki Czwartek oraz Jego mękę i śmierć w Wielki Piątek. Oto kilka propozycji modlitw do rozważania na temat tej śmierci, która prowadzi nas do Życia.

Modlitwa do Jezusa Cierpiącego

“O Jezu ubogi i odrzucony, nieznany i zlekceważony, znienawidzony, zelżony i prześladowany, od ludzi opuszczony, przez diabła kuszony, wydany i za podłą cenę sprzedany: zmiłuj się nad nami.

O Jezu smutny aż do śmierci, porwany, powrozami i łańcuchy skrępowany, płaszczem na pośmiech i hańbę odziany, bluźnierstwami obrzucony, oskarżony, niesprawiedliwie skazany i od Barabasza niżej miany: zmiłuj się nad nami.

O Jezu zelżywie z szat obnażony, aż do krwi biczowany, policzkowany i naigrawany, cierniem ukoronowany i jako król na pośmiewisko pozdrawiany, oplwany, popychany i wyszydzany: zmiłuj się nad nami.

O Jezu grzechów naszych krzyżem i przekleństwami pospólstwa obciążony, pomiędzy łotrami do drzewa hańby gwoźdźmi przybity, zelżywościami, boleściami i upokorzeniami nasycony, za nic miany i wobec ludzi zniesławiony: zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: O Jezu najsłodszy, któryś z miłości ku nam raczył cierpieć niezliczone zelżywości i upokorzenia niepojęte, wyciśnij głęboko w sercach naszych szacunek i miłość do Twoich upokorzeń oraz gorące pragnienie naśladowania Cię w Twym pokornym, ubogim, pracowitym, dobroczynnym a wzgardzonym życiu. Amen.”

Modlitwa uwielbienia świętej Brygidy ku czci Męki Pańskiej

“Bądź uwielbiony, Panie mój, Jezu Chryste, za to, że już wcześniej zapowiedziałeś swoją śmierć, a w czasie Ostatniej Wieczerzy cudownie przemieniłeś chleb w swe chwalebne Ciało i łaskawie rozdzieliłeś Apostołom na pamiątkę swej drogocennej Męki; że obmywając swymi świętymi i czcigodnymi dłońmi ich stopy dałeś najdoskonalszy wzór pokory.

Chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za to, iż w trwodze przed Męką i śmiercią krwawym potem zrosiłeś swe niewinne ciało, a mimo to dokonałeś zamierzonego dzieła, objawiając w ten sposób najwyższą miłość ku rodzajowi ludzkiemu.

Bądź uwielbiony, Panie mój, Jezu Chryste, za to, że zostałeś zaprowadzony do Kajfasza i w swej pokorze pozwoliłeś Ty, Sędzia wszystkiego, poddać się sądowi Piłata.

Chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za zniesione szyderstwa, za to, że odziany w purpurę, zostałeś ukoronowany ostrymi cierniami, że w największej cierpliwości zniosłeś znieważanie Twego chwalebnego Oblicza, zasłanianie oczu i bicie bezbożnymi rękoma po głowie i szyi.

Chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za to, iż z tak wielką cierpliwością zechciałeś dać się przywiązać do słupa, nieludzko ubiczować, prowadzić cały we krwi i stanąć jak niewinny Baranek przed sądem Piłata.

Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, za to, że okryty krwią, zostałeś skazany na śmierć krzyżową; za to, że w strasznej męce niosłeś krzyż na swych świętych ramionach, że dozwoliłeś, aby zawleczono Cię okrutnie na miejsce kaźni, aby odarto z szat i przybito do krzyża.

Wieczna chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, iż wśród tak wielkich katuszy spojrzałeś z miłością swymi najsłodszymi oczyma na Twoją Najświętszą Matkę, która nigdy nie popełniła żadnego grzechu ani najmniejszej przewiny, i pocieszając Ją przekazałeś wiernej opiece Twego ucznia.

Bądź uwielbiony na wieki, Panie mój, Jezu Chryste, iż nawet w chwili konania dałeś grzesznikom nadzieję przebaczenia, obiecując w swym miłosierdziu chwałę raju łotrowi, który się do Ciebie nawrócił.

Wieczna chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za każdą godzinę, w której na krzyżu wycierpiałeś za nas najokrutniejsze męki i katusze; dotkliwe cierpienia Twoich ran boleśnie godziły w Twą duszę i okrutnie przeszywały Twoje Najświętsze Serce; w końcu pękło Serce i oddałeś szczęśliwie ducha; skłoniwszy głowę, powierzyłeś z całą pokorą ducha w ręce Ojca i chłód ogarnął martwe Twoje ciało.

Błogosławiony bądź, Panie Jezu Chryste, za to, że swą drogocenną krwią i najświętszą śmiercią odkupiłeś dusze i wyprowadziłeś je z wygnania do życia wiecznego.

Błogosławiony bądź, Panie mój, Jezu Chryste, za to, że zezwoliłeś, aby dla naszego zbawienia włócznia przeszyła Twój bok i serce, za to, że z boku Twego wylałeś obficie krew i wodę, aby nas odkupić.

Chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za to, że zechciałeś, aby Twe święte ciało, zdjęte przez Twych przyjaciół z krzyża, zostało złożone na ręce Twej najboleśniejszej Matki; za to, że zezwoliłeś, aby przez Nią zostało owinięte w prześcieradło, złożone w grobie i strzeżone przez żołnierzy.

Wieczna chwała Tobie, Panie mój, Jezu Chryste, za to, że powstałeś z martwych trzeciego dnia i ukazałeś się żywy wybranym przez Ciebie świadkom; za to, że po czterdziestu dniach na oczach wielu wstąpiłeś do nieba i tam chwalebnie zaprowadziłeś swoich przyjaciół wyzwolonych z otchłani.

Uwielbienie i wieczna chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, za to, że zesłałeś do serc Twoich uczniów Ducha Świętego i pomnożyłeś w ich duszach niezmierzoną miłość Bożą.

Błogosławieństwo, chwała i uwielbienie Tobie na wieki, Panie mój, Jezu, który zasiadasz na tronie Twego królestwa i w chwale swego Bóstwa, żywy we wszystkich swych najświętszych członkach przyjętych z ciała Najświętszej Dziewicy. Tak właśnie przybędziesz w dzień sądu, aby sądzić dusze wszystkich żywych i umarłych, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.”

Intencje modlitwy wiernych na Wielki Tydzień

Podczas nabożeństw Wielkiego Tygodnia modlitwa powszechna zaprasza nas do modlitwy za wspólnotę ochrzczonych, za wszystkich cierpiących i za cały świat.

“Panie, spraw, aby członkowie każdej ludzkiej wspólnoty nauczyli się klęknąć przed drugim człowiekiem, aby pomagać sobie nawzajem i obmywać wzajemnie stopy!”

"Jezu, Zbawicielu świata, modlimy się za naszą wspólnotę, która w tym tygodniu towarzyszy Ci w Twojej drodze ku śmierci i zmartwychwstaniu. Niech odnowi ją światło krzyża, które stało się znakiem życia.”

"Panie, Ty, który poznałeś cierpienie i odrzucenie, modlimy się do Ciebie za wszystkich chorych, upośledzonych i wykluczonych w naszych społeczeństwach. Aby wiedzieli, że przez Ciebie są kochani i zbawieni.”

Inne modlitwy które możemy odmawiać podczas Wielkiego Tygodnia

W tym szczególnym tygodniu i w ramach przygotowania do wielkiego święta, jakim jest Wielkanoc, możemy modlić się codziennie specjalnymi modlitwami. Są piękne modlitwy związane z Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wigilią Paschalną. W piątek możemy też rozważać mękę Chrystusa, odprawiając Drogę Krzyżową.

Przeżyj i rozważ wydarzenia Wielkiego Tygodnia z Hozaną!

Podcas lockdownu Wielki Tydzień był przeżywany w szczególny sposób, każdy w swoim domu. Możemy przeżyć Wielki Tydzień i przygotowania do Święta Zmartwychwstania razem poprzez wspólnoty Hozany, aby modlić się i dążyć razem w kierunku Wielkanocy.