Droga Krzyżowa

Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc naznaczony jest kilkoma ważnymi momentami. W Wielki Piątek chrześcijanie na nowo przeżywają mękę i śmierć Chrystusa, po czym w niedzielę świętują Jego zmartwychwstanie. Jedną z form modlitwy i rozważania ostatnich godzin Jezusa przed ukrzyżowaniem jest odbycie drogi krzyżowej w piątki Wielkiego Postu. Dowiedz się jak i dlaczego warto przeżywać drogę krzyżową.

Czym jest droga krzyżowa ?

Droga krzyżowa jest formą "pielgrzymowania" śladami męki Chrystusa. Poprzez 14 stacji przeżywamy drogę, jaką przebył Jezus od skazania na śmierć do ukrzyżowania i śmierci na Golgocie. Jest to szczególna forma modlitwy, gdyż idziemy rozważając jednocześnie, aby iść - zarówno fizycznie jak i duchowo - u boku Chrystusa w Jego drodze.

Jak odprawiać drogę krzyżową ?

Samemu, z innymi, w kościele czy nawet przez miasto, droga krzyżowa jest przede wszystkim podróżą wewnętrzną. W każdym kościele znajdujemy reprezentację 14 stacji. Często w parafiach w okresie Wielkiego Postu pojawiają się propozycje, aby ten moment przeżyć we wspólnocie. Możemy jednak przeżywać mękę Chrystusa i tajemnicę miłości krzyża, kiedy tego zechcemy.

Modlitwa drogi krzyżowej

Możemy rozpocząć drogę krzyżową tą modlitwą:

« Boże, Ojcze Najdobrotliwszy, z miłości do nas posłałeś na ziemię swojego Syna, który stał się posłuszny aż do śmierci na krzyżu, aby nas wszystkich zbawić.

Dziś chcę iść za Chrystusem w rozważaniach na drodze krzyżowej, otworzyć szerzej duszę na Twoją niezmierzoną dobroć i lepiej zrozumieć ciężar moich grzechów. Niech kontemplacja cierpień Jezusa wzbudzi we mnie szczery żal i pragnienie poprawy.

O Maryjo, Matko Bolesna, wyjednaj dla mnie tę łaskę u Jezusa. Amen. »

14 stacji drogi krzyżowej

Następnie rozpoczynamy przemierzanie poszczególnych stacji. Przy każdej z nich przystajemy chwilę:

 • Czytając fragment Ewangelii, który się do niej odnosi.
 • Poprzez chwilę medytacji w naszych sercach nad tą stacją
 • Przez modlitwę, w określonej intencji lub przez powtarzanie modlitwy np. "Przez Twoje święte rany, prosimy, Panie, zmiłuj się nad nami".


 • Stacja I: Jezus zostaje skazany na śmierć 
 • Stacja II: Jezus bierze krzyż na ramiona
 • Stacja III: Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
 • Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę
 • Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
 • Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi
 • Stacja VII: Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
 • Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty
 • Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża
 • Stacja X: Jezus zostaje obnażony z szat
 • Stacja XI: Jezus zostaje przybity do krzyża 
 • Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu
 • Stacja XIII: Jezus zostaje zdjęty z krzyża 
 • Stacja XIV: Jezus zostaje złożony do grobu
 • Czasami dodaje się piętnastą stację, która jest odnalezieniem pustego grobu: otwarcie na zmartwychwstanie świętowane w Wielkanoc.

Między każdą stacją mówimy “Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie - żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.”, możemy też odmówić Chwała Ojcu lub zaśpiewać pieśń.

Inne modlitwy w Wielkim Tygodniu

W Wielkim Tygodniu - jako chrześcijanie - jesteśmy zachęceni do większej modlitwy, do wejścia w tajemnicę Chrystusowego daru miłości dla ludzkości. Możemy modlić się w Wielki Czwartek, który upamiętnia ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami, w Wielki Piątek, czyli dzień śmierci Chrystusa, oraz w Wielką Sobotę, podczas Wigilii Paschalnej.

Przez cały rok możemy modlić się tymi tajemnicami bolesnymi w modlitwie różańcowej.