Modlitwa za małżonka

W dniu ślubu, podczas modlitwy małżonków, powierzamy Panu nasz związek i naszego współmałżonka. Ważne jest, aby modlić się za męża lub żonę przez całe nasze życie. Upływające lata, próby życiowe, mogą nie pomagać nam w zachowaniu tego spojrzenia pełnego miłości i entuzjazmu z pierwszych lat. Modlitwa za męża lub żonę jest pięknym aktem miłości; pomaga nam zawsze patrzeć na drugiego człowieka jak na skarb, oczami Boga, i wspierać go w trudnych chwilach: w chorobie, w kłopotach w pracy, w błędzie itp.

Modlitwa dziękczynna za współmałżonka przez Gary’ego Chapmana

“Ojcze, dziękuję Ci za moją żonę/męża i za dar małżeństwa.

Jestem bardzo wdzięczny/a, że mam towarzysza, który będzie ze mną przez całe życie.

Nigdy nie pozwól mi zapomnieć, że mój współmałżonek jest skarbem i darem od Ciebie. Pomóż mi odpowiednio ją/jego traktować. Amen.”

Modlitwa męża za żonę

“Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno, wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi, wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość.

Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój. Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia. Spraw, żebyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą, umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.

Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił. Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci. Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją.”

Modlitwa żony za męża

“Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża. Za jego miłość, za dobro, które mi daje. Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć jedno ciało. Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi.

Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli. Uświęcaj, Boże, naszą miłość. Proszę o wierność dla niego i dla mnie. Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość. Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie. Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.

Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem. Chcę jego szczęścia. Kocham go.”

Inne modlitwy za męża lub żonę

Ważne jest, aby regularnie modlić się za ukochaną osobę, gdy sprawy układają się dobrze, ale także wtedy, gdy sprawy idą gorzej. W dniu ślubu, przed Bogiem, składamy przysięgę, że będziemy się wzajemnie kochać i wspierać przez całe życie. Modlitwa może nam w tym pomóc:

Można również powierzyć swojego męża świętemu Józefowi, aby go prowadził i chronił, ponieważ był on tak kochającym i troskliwym mężem i ojcem, i w ten sam sposób modlić się do łagodnej Dziewicy Maryi za swoją żonę.

Powierz swój związek Panu Bogu z Hozaną!

Czy chcesz podarować mężowi lub żonie oryginalny, bezcenny i dopasowany do jej potrzeb prezent? Tak więc, niezależnie od tego, czy są to Walentynki, urodziny, czy jakikolwiek inny dzień w roku, podaruj czas modlitwy za niego. Z Hozaną znajdziesz wiele propozycji które pomogą Ci się modlić za współmałżonka.