Modlitwa narzeczonych

Przed przystąpieniem do pięknego sakramentu małżeństwa, podczas którego narzeczeni powierzą Bogu swoją miłość poprzez modlitwę małżonków, dobrze jest, aby narzeczeni już wcześniej modlili się za swój związek. Okres narzeczeństwa, podczas którego para lepiej się poznaje, jest okazją do powierzenia swojej miłości Bożej łasce.

Niezależnie od tego, czy zaręczyny są okazją do błogosławieństwa lub uroczystości kościelnej, czy nie, dziękczynienie Bogu za ukochaną osobę i prośba o Jego pomoc na tej drodze miłości są ważne, aby rozpocząć przygodę wspólnego życia! Oto kilka modlitw i wskazówek, jak napisać modlitwę dla narzeczonych.

Trzy piękne modlitwy dla narzeczonych

Modlitwa narzeczonych za wstawiennictwem świętej Joanny

“Boże, który jesteś życiem i miłością ludzi, Ty rozproszyłeś w całym wszechświecie ślady Twojej dobroci i mądrości, a człowiekowi dałeś wolę i serce zdolne do miłowania wszystkiego, co dobre i piękne; wejrzyj na nasze narzeczeństwo oraz naszą wzajemną miłość i pragnienie, aby iść razem przez całe życie. Dziękujemy Ci za to, że się spotkaliśmy. Dziękujemy Ci za szczęście, jakim nas obdarzyłeś.

Daj nam siły, abyśmy wytrwali w wierności Tobie i sobie nawzajem. Pomóż nam zachować czystość przedmałżeńską, cierpliwość wobec trudności, wytrwałość w doświadczeniach. Ukaż nam właściwe znaczenie pełnego zjednoczenia duszy i ciała, do którego powołujesz każdego męża i żonę. Ucz nas miłości zdolnej do panowania nad sobą, gotowej do poświęceń, szukającej prawdziwego dobra ukochanej osoby. Przywiedź nas bezpiecznie do Twego ołtarza.

Boże miłosierny, pomóż nam dobrze przygotować się do dnia ślubu, który całkowicie zmieni nasze życie. Uświęć naszą miłość i otwórz nas na dar życia, które przekażemy nowym ludziom. Niech dzień naszego ślubu będzie pełen radości i pokoju. Niech spocznie nad nami błogosławieństwo Twoje i naszych rodziców. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo świętej Joanny, patronki pięknej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.”

Krótka modlitwa narzeczonych

“Boże, Ty jesteś samym życiem i miłością! Ty rozsiałeś po świecie ślady Twojej dobroci i łaskawości, a człowiekowi dałeś rozumną wolę i serce zdolne do miłowania wszystkiego, co dobre i piękne. Spojrzyj na nas, złączonych miłością wzajemną. Dziękujemy Ci za to, żeśmy się spotkali i poznali, jak również za radość, jaką stąd czerpiemy. Zachowaj nasze serca w Swoich Ojcowskich rękach i spraw, byś Ty był zawsze naszą pierwszą i najwyższą Miłością. Niech treścią naszych myśli i uczuć będzie tylko to, co Tobie się podoba i od Ciebie pochodzi. Niech nawet na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twojej świętej obecności i bliskości, jak również o naszej godności dzieci Bożych. Spraw, Ojcze miłościwy, abyśmy wzrastali w łasce i miłości Twojej oraz w pełnieniu Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitwa narzeczony do Maryi

“Święta Maryjo, Matko Boża. Przynosimy Ci nasza budząca się miłość.Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem i naucz nas pięknie kochać.Ty, która cała jesteś miłością, rozpal i nasze serca.Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliskich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem. Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie i czerpać nasza miłość z pełni Jego serca. Amen.”

Wskazówki w pisaniu modlitwy dla narzeczonych

Modlitwa narzeczonych, jak i modlitwa małżonków, która będzie odmawiana przez nowożeńców w dniu ślubu, może składać się z dwóch części:

  • Dziękczynienie Bogu za to, że pozwolił im spotkać narzeczonego(ą), że pozwolił im zobaczyć go(ją) oczami Boga, a przez to dostrzec, jak wyjątkową i wspaniałą jest osobą.
  • Modlitwa z prośbami do Boga, aby towarzyszył narzeczonym i pomagał im na drodze do małżeństwa, zwłaszcza pozwalając każdemu z nich odkryć - w wolności i z wielkim szacunkiem dla drugiej osoby - głębię ich miłości.

Modlitwa może być wspólna lub napisana przez każdego z narzeczonych. Przygotowanie tej modlitwy jest ważnym momentem wspólnej rozmowy, która może być okazją dla zakochanych do otwartego wyrażenia swoich uczuć, nadziei i obaw, aby spokojniej i pewniej kroczyć ku małżeństwu.