Krótka modlitwa poranna

Poranna modlitwa, choćby krótka, przemienia nasz dzień. Uznając, że Bóg stwarza każdy dzień na nowo, i wyrażając Mu naszą wdzięczność, przygotowujemy się na przyjęcie Jego radości i pokoju!

Oto wybór krótkich i prostych modlitw katolickich, ale także bardzo skutecznych, które pomogą nam dobrze rozpocząć dzień, powierzając go Jezusowi i będąc napełnionymi Duchem Świętym.

Poranna modlitwa Matki Teresy

“Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu.
Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę
Twoim Duchem i Twoim życiem.
Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe moje życie promieniowało Twoim życiem.
Aby każda dusza, do której się zbliżam, mogła odczuwać Twoją obecność we mnie.
Aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie.
Pozostań we mnie.
Dzięki temu będę jaśnieć Twoim blaskiem i będę mogła stać się światłem dla innych.”

Modlitwa poranna świętego Makarego z Egiptu

“Powstawszy ze snu przybiegam do Ciebie, Boże, Przyjacielu człowieka, do dzieł Twych z miłosierdzia Twego przystępuję i proszę Cię, abyś dopomógł mi w każdym czasie, w każdej sprawie, zachowaj mnie od wszystkiego złego na tym świecie, wybaw mnie od pokus szatana i wprowadź do Twego wiecznego królestwa, Ty bowiem jesteś moim Stwórcą, Dawcą wszelkiego dobra i Opiekunem, w Tobie więc cała moja nadzieja, i Tobie chwałę oddaję, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”

Modlitwa poranna świętego Bazylego Wielkiego

“Panie, wieczny Boże, Światłości bez początku i bez końca, Stwórco wszelkiego stworzenia, Źródło miłosierdzia, Oceanie dobroci, Niezgłębiona otchłani miłości do ludzi, niech zajaśnieje nam światło Twego oblicza. Zajaśniej w naszych sercach i napełni radością nasze dusze. Naucz nas nieustannie medytować, inspirować się Twoimi przykazaniami i nieustannie dawać świadectwo o Tobie, naszym Mistrzu i Dobroczyńcy. Pomóż nam czynić to, co miłujesz, aby mimo naszej niegodności było uwielbione Twoje imię, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen.”

Modlitwa poranna świętej Matyldy

“Uwielbiam Cię, chwalę Cię i pozdrawiam, o najsłodsze Serce Jezusa, którego wygląd cieszy jak pierwszy kwiat wiosny, serce, z którego, jak ze źródła łaski słodszej od miodu, wypływało i nadal wypływa wszelkie dobro i wszelka słodycz. Z całej siły mojego serca dziękuję Ci za to, że czuwałeś nade mną tej nocy i za to, że złożyłeś Bogu, Twojemu Ojcu, chwałę i dziękczynienie za mnie. A teraz, o moja słodka miłości, ofiaruję Ci moje nędzne i niegodne serce jako ofiarę jutrzenki i z całym oddaniem, do jakiego jestem zdolny, zamykam je w Twoim sercu, powierzam je Twemu najmilszemu sercu; błagam Cię, abyś zechciał wlać w nie swoje boskie zdroje i rozpalić je swoją świętą miłością. Amen.”

Modlitwa poranna świętego Ignacego z Loyoli

„Przyjmij, Panie, całą moją wolność; przyjmij pamięć, rozum i całą wolę.
Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał.
Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli.
Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę. Amen”

Hozana pomoże każdemu w porannej modlitwie

Wszyscy mamy do odkrycia lub odkrycia na nowo, jak modlitwa przemienia nasze serca i zmienia nasze życie. Nasz czas modlitwy często wydaje się oschły: może nas dopaść nuda i znużenie. Jednak modlitwa może być prawdziwym momentem zachwytu, czasem bliskiego spotkania z Chrystusem, który kocha nas bezgranicznie!

Hozana pomaga każdemu chrześcijaninowi, a w szczególności tobie, na nowo odkryć radość modlitwy i wytrwać w niej w wierności. Hozana pozwala ci odkryć setki propozycji duchowych o ogromnym bogactwie i wybrać te, które najbardziej pokrzepią TWOJĄ duszę. Każdego ranka w kąciku modlitewnym Hozany znajdziesz teksty, fragmenty biblijne i rozważania, które pomogą ci modlić się, zbliżyć do Boga i wzrastać w świętości.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt