Matka Boża rozwiązująca węzły - historia

Kult Matki Bożej rozwiącej węzły ma swoje korzenie w XVIII wieku - został zapoczątkowany przez namalowany w tamtych czasach obraz o tej właśnie nazwie. Jednak dopiero pod koniec XX wieku obraz został rozpowszechniony na całym świecie, pociągając za sobą wzrost popularności kultu. Tym samym, nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły stała się jedną z najczęściej odmawianych nowenn na świecie.

Geneza kultu Matki Bożej rozwiązującej węzły

Historia kultu Matki Bożej rozwiązującej węzły zaczęła się w 1615 roku, w Niemczech. Młode małżeństwo z trzyletnim stażem, przechodząc przez poważny kryzys, rozważało rozwód. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, małżonkowie postanowili odwiedzić austriackiego jezuitę, ojca Jakoba Rema, by poprosić go o modlitwę i poradę. Kobieta dała mu ich wstążkę ślubną, na której za każdym razem kiedy się kłócili, wiązała supełek.

Ojciec Jakob, wielce oddany Maryi Pannie, modlił się w ich intencji przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej. Ze wstążką w dłoniach, błagał Maryję o rozwiązanie węzłów, czyli w tym przypadku, trudności małżeńskich, które przeżywała para. Nagle, zobaczył, że supełki w cudowny sposób się rozwiązały, jeden po drugim, aż wstążka stała się z powrotem całkowicie gładka. Małżonkowie pogodzili się i od tamtej pory żyli szczęśliwie do końca swoich dni.

W 1700 roku, ojciec Hieronim Ambroży Langenmantel, ksiądz i zarazem wnuk tamtej pary, zamówił obraz, by upamiętnić ten cud i wzmocnić kult Maryi Panny. Zamówiony obraz przedstawia Matkę Bożą rozwiązującą węzły, otoczoną przez dwóch aniołów trzymających wstążkę. Nosi on tytuł: „Maryja rozwiązująca węzły”.

Kult maryjny na skalę światową

Aż do XX wieku, nabożeństwo do Maryi rozwiązującej węzły istniało tylko w południowych Niemczech. Jednak w latach 80. ubiegłego wieku, podczas gdy przyszły papież Franciszek kończył właśnie swoją rozprawę doktorską w Augsburgu, koło Monachium, obraz ten głęboko go poruszył. Wrócił do Argentyny z małymi obrazkami na jego podobieństwo i zlecił wykonanie kopii obrazu. Niedługo potem, kult rozpowszechnił się na całą Amerykę Łacińską, a później, na cały świat.
W 1997 roku, ojciec Juan Ramon Celeiro, proboszcz z diecezji biskupa Jorge Mario Bergoglio (przyszłego papieża Franciszka), napisał specjalną nowennę do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Chociaż pisał ją dla swoich parafian, rozpowszechniła się szybko na cały świat.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt