You are here:
Święci Młodziankowie: historia, święto, modlitwy

Święci Młodziankowie: historia, święto, modlitwy

Modlitwa o wstawiennictwo świętych jest powszechną praktyką wśród katolików. Choć wielu z nich jest dość dobrze znanych, nawet wśród niewierzących, są też tacy, którzy są mniej znani. Tak jest w przypadku Świętych Młodzianków, których wspominamy kilka dni po Bożym Narodzeniu. Rzeź Niewiniątek jest wspominana w kalendarzu rzymskim, który proponuje uczczenie tych małych męczenników, niewinnych ofiar mordu zleconego przez króla Heroda w rejonie Betlejem w I wieku naszej ery. Kim są Święci Młodziankowie? Czy znasz ich historię?

Kim są święci Młodziankowie?

Jest to zaranie ery chrześcijańskiej. W środku błogosławionej nocy właśnie narodziło się Dzieciątko Jezus. Jakiś czas później mędrcy ze Wschodu podążają za gwiazdą, która prowadzi ich do Betlejem. Tam szukają rady u króla Heroda Wielkiego: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?» (Mt 2,2).To wszystko sprawia, że pyszny władca czuje się zagrożony: kto ośmiela się twierdzić, że jest królem żydowskim? "Wpadł w straszny gniew" (Mt 2,16) i postanawia więc pozbyć się tego, którego uważa za kłopotliwego intruza. Nie wiedząc dokładnie, kim on jest ani gdzie go znaleźć, Herod nakazuje zabić wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia mieszkających w Betlejem i okolicy.

«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić» (Mt 2,13). Józef, ostrzeżony we śnie przez anioła Pańskiego, zabiera swoją rodzinę w bezpieczne miejsce w Egipcie. W ten sposób nienarodzone Dzieciątko Jezus uniknęło rzezi Świętych Niewiniątek.

Jezus zostaje uratowany przez Boga, tak jak Mojżesz został uratowany z rzezi urządzonej przez faraona, kolejnego władcę zaślepionego złością w innym czasie (Wj 1 - 2). Od chwili narodzin Jezus był świadkiem wydarzenia, które odtworzyło genezę zbawienia ludu Bożego, zapowiadając ostateczne zbawienie dzieci Bożych.

Rzeź Niewiniątek zwiastuje rzeź Niewinnego, Baranka Bożego, który został wydany we wrogie ręce, a którego ofiara zbawi lud Boży.

Pamięć Świętych Młodzianków

Męczennicy Kościoła

Te niewinne dzieci, zabite w imię paranoicznego szaleństwa kochającego władzę króla, giną w miejsce Chrystusa i za Niego. Dlatego od II wieku dzieci te są czczone przez Kościół jako męczennicy. Stanowią one pierwszy z długiego szeregu męczenników, którzy przelali swoją krew i oddali życie na znak przynależności do Chrystusa. Dziś wspomnienie Świętych Młodzianków obchodzone jest jako święto w oktawie Bożego Narodzenia, 28 grudnia każdego roku.

Dzisiejsi Młodziankowie

Oprócz tych małych męczenników z początków chrześcijaństwa, w święto Świętych Młodzianków wspomina się dziś inne niewiniątka: przede wszystkim te, które padły ofiarą aborcji, ale także wszystkie dzieci, które padły ofiarą innych zbrodni ludzkich. Na początku stycznia 2017 roku Stolica Apostolska opublikowała list napisany przez papieża Franciszka na święto Świętych Młodzianków, przeznaczony dla biskupów. Wspomina w nim, że obowiązkiem jest nie czynić z radości chrześcijańskiej radości fałszywej, która nie uwzględnia rzeczywistości. W liście tym prosi biskupów świata, aby mieli "odwagę chronić dzieci przed nowymi Herodami naszych czasów, którzy niszczą ich niewinność". Wymienia zło naszych czasów, które zagraża naszym dzieciom: nielegalna praca, niewolnictwo, prostytucja, wyzysk, wojny i przymusowa emigracja, bandyci, mafie i handlarze śmiercią. Poświęca też akapit nadużyciom seksualnym w Kościele, wyraźnie prosząc swoich biskupów o "zero tolerancji" dla takich nadużyć, łącząc się z cierpieniem ofiar i prosząc o przebaczenie w imieniu Kościoła.

Litania do świętych Młodzianków

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Matko Zbawiciela, – módl się za nami.

Królowo Męczenników, – módl się za nami.

Święci Młodziankowie, pierwiosnki męczeństwa, – módlcie się za nami.

Święci Młodziankowie, ziemia straciła was, płacząc, Niebo z radością przyjęło, …

Święci Młodziankowie, zgładził was władca okrutny, Stwórca przygarnął z miłością, dając wam miejsce przy sobie, …

Święci Młodziankowie, którzyście złożyli życie za Chrystusa z Jego powodu, …

Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które Chrystus uwieńczył koroną męczeństwa, …

Święci Młodziankowie, pierwsze ofiary męczeństwa złożone Chrystusowi, …

Święci Młodziankowie, którzy stoicie przy tronie Chrystusa odziani jasnością, …

Święci Młodziankowie, w świetle Królestwa wiecznego, …

Święci Młodziankowie, których radość wiekuista opromienia, …

Święci Młodziankowie, których szaty są opłukane we krwi purpurowej Baranka, …

Święci Młodziankowie, niewinni, którzy z radością wysławiacie Pana, …

Święci Młodziankowie, którzyście spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, …

Święci Młodziankowie, którzy jesteście bez skazy przed tronem Boga, …

Święci Młodziankowie, święci śpiewający pieśń nową przed tronem Boga i Baranka, …

Święci Młodziankowie, którzyście złożyli hołd Temu, który jeszcze spoczywa w żłóbku, ale panuje w niebie i na ziemi, …

Święci Młodziankowie, niemowlęta, choć o tym nie wiedziałyście, umarłyście za Chrystusa, ….

Święci Młodziankowie, którzyście jeszcze nie potrafili mówić, a już wyznali Chrystusa, …

Święci Młodziankowie, wasze słabe ciałka nie były jeszcze zdolne do walki, a już zdobyły palnę zwycięstwa, …

Święci Młodziankowie, którzyście oddali pokłon Żyjącemu na wieki wieków, rzucając przed Jego tronem swoje wieńce, …

Święci Młodziankowie, dzieci niewinne, które zazdrość władzy zgładziła, …

Święci Młodziankowie, w białe szaty odziani idziecie w orszaku Baranka, …

Święci Młodziankowie, godni chwały męczeństwa, …

Święci Młodziankowie, niemowlęta śpiewające chwałę Bogu, które za życia mówić nie umiały, …

Święci Młodziankowie, niewinne dzieci zabite dla Chrystusa, które idziecie za Barankiem bez skazy i śpiewacie nieustannie: Chwała Tobie Panie!, …

Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które złożyły o Panu Jezusie świadectwo nie językiem, lecz krwią męczeńską, …

Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, pierwsi mieszkańcy Królestwa Bożego, …

– Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa. Nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.

– Święci Młodziankowie, męczennicy, patroni pomordowanych i nienarodzonych dzieci, módlcie się za nami!

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, święci Młodziankowie męczennicy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Módl się o wstawiennictwo Świętych Młodzianków z Hozaną

Na Hozanie znajdziesz propozycje nowenny do Świętych Młodzianków za małe dzieci, modlitwę za dzieci chore lub za dzieci, które dorosły i są ofiarami zagrożeń naszych czasów. Są też propozycje modlitw z udziałem wszystkich świętych.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt