You are here:
Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef

Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef

Święta Rodzina z Nazaretu to rodzina, w której urodził się Jezus Chrystus, jego matką jest Matka Boska, a opiekunem św. Józef. Poznajemy historię Świętej Rodziny w Biblii, w Nowym Testamencie. Ta wyjątkowa rodzina tworzy małą Trójcę, jest obrazem na ziemi Trójcy Świętej w Niebie. Chrześcijanie dostali Świętą Rodzinę jako wzór i ostoję. Trzy święte imiona Jezusa, Maryi i Józefa są przyzywane przez chrześcijan, a modlitwy do Świętej Rodziny są źródłem wielu łask. Poznaj wszystkich świętych na Hozanie!

Historia Świętej Rodziny z Nazaretu

Święta Rodzina składa się z Józefa, Maryi i Jezusa. Ewangelia wg. św. Łukasza w Biblii jest głównym źródłem informacji o Świętej Rodzinie. Ewangelia ta daje obraz ludzkiego pochodzenia Jezusa i przedstawia rodzinę, w której narodził się Chrystus. Józef to mężczyzna, potomek króla Dawida, cieśla z miasta Nazaret, zaręczony z Maryją. Zanim młoda para zamieszkała razem, miało miejsce Zwiastowanie. Po Nawiedzeniu święty Józef uświadamia sobie, że Maryja spodziewa się dziecka. Jest to pierwsza wielka próba dla świętego małżeństwa, która trwa do momentu, gdy Józefowi we śnie ukazuje się anioł, który wyjaśnia, co się dzieje. Od tej pory Józef przyjmuje Maryję do swojego domu i całkowicie poświęca się służbie Maryi i Jezusowi. Kiedy odbywa się spis ludności zarządzony przez Cezara, Józef zabiera Maryję do Betlejem i szuka miejsca na nocleg, ponieważ Maryja ma wkrótce urodzić. Znajdują jedynie grotę służącą za stajnię, w której rodzi się Jezus. Narodzenie Chrystusa jest jednym z niewielu fragmentów, w których Ewangelia kontempluje Świętą Rodzinę: “Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.” (Łk 2,16). Odnajdujemy później Świętą Rodzinę podczas Ofiarowania Jezusa w Świątyni. Kiedy rozpętuje się wściekłość Heroda, Józef, ostrzeżony przez anioła, ucieka z Maryją i Jezusem do Egiptu. Przez pięć lat trzyma ich w ukryciu. Święta Rodzina doświadcza wielkiej biedy, życia uchodźców w pogańskim kraju. Po zakończeniu tego trudnego okresu wracają do rodzinnego Nazaretu. O tym okresie około 24 lat, zwanym "życiem ukrytym" Jezusa, niewiele wiadomo. Ewangelia Łukasza relacjonuje jedynie epizod znalezienia Jezusa w świątyni jerozolimskiej w wieku 12 lat. O ile ewangelie kanoniczne niewiele mówią o dzieciństwie Jezusa, a tym samym o życiu Świętej Rodziny, to inne źródła są bogatsze. Ewangelie apokryficzne podają różne szczegóły, a kilku mistyków, którzy otrzymali objawienia, pomaga nam lepiej zrozumieć życie Świętej Rodziny: bogate są pisma Marii Valtorty, warte odkrycia są także pisma bł. Anny Katarzyny Emmerich.

Święta Rodzina wzorem dla chrześcijan

Święta Rodzina jest obrazem Trójcy Świętej. W niej znajdują się wszystkie cnoty, Ewangelia daje nam do kontemplacji zwłaszcza jej ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Kościół katolicki podaje Świętą Rodzinę jako przykład dla wszystkich chrześcijan. Święto Świętej Rodziny, ustanowione w 1893 roku, zostało rozszerzone na Kościół powszechny w 1921 roku przez Benedykta XV i obchodzone w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu.  Poprzez modlitwę różańcową i kontemplację tajemnic radosnych chrześcijanie są zaproszeni do medytacji nad życiem Świętej Rodziny i do przyswojenia sobie nauki, którą ona niesie.

Modlitwy do Świętej Rodziny

Do Świętej Rodziny modlimy się i przywołujemy ją, aby pomagała wszystkim rodzinom na świecie, w każdej ich niedoli, próbie czy kryzysie. Żadna rodzina nie jest wolna od krzyża, a Święta Rodzina, daleka od przedstawiania nieosiągalnego celu, jest wsparciem dla każdego. Od wieków chrześcijanie darzą Świętą Rodzinę wielką czcią. Piękne modlitwy i nowenny pozwalają zwracać się do Świętej Rodziny, by znaleźć schronienie w sercu tej małej Trójcy.

Wezwania do Jezusa, Maryi i Józefa

Święte Imiona Jezusa, Maryi i Józefa są wzywane, aby oddać się pod ich opiekę i ustrzec się przed złem. Te bardzo krótkie modlitwy mają wielką moc:

Pięć westchnień do świętego Józefa

Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę.

Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym - jak ty - umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości.

Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef!. Amen. 

Modlitwa ks. Jana Berthier do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!

Odkryjcie też nabożeństwo do trzech serc Jezusa, Maryi i Józefa.

Z Hozaną módlmy się do Świętej Rodziny

Módlmy się do Świętej Rodziny, prosząc o jej opiekę nad naszymi własnymi rodzinami za pomocą grup modlitewnych, nowenn i modlitw do Świętej Rodziny na Hozanie.