You are here:
Joanna Beretta Molla: Biografia, cuda i modlitwa

Joanna Beretta Molla: Biografia, cuda i modlitwa

Biografia Joanny Beretty Molli

Dzieciństwo

Joanna, czy inaczej Gianna Beretta Molla, urodziła się 4 października 1922 roku w Magenta we Włoszech. Wychowywała się w atmosferze głębokiej pobożności, jej rodzice należeli do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego: zaszczepili swoim dzieciom dar siebie i skromności. Gianna przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej w wieku 5 lat. Od tej pory poszła w ślady rodziców i prowadziła życie pełne szczerej pobożności: codziennie uczestniczyła we Mszy Świętej i odmawiała różaniec. W 1938 roku wzięła udział w rekolekcjach, podczas których napisała wiele postanowień. W jednym z nich zobowiązała się do : "Odmawiać codziennie 'Zdrowaś Maryjo', aby Pan obdarzył mnie świętą śmiercią". W wieku 12 lat Gianna została członkiem Akcji Katolickiej, ruchu, dzięki któremu dojrzewała jej wiara. Mottem ruchu jest poświęcenie.

Studia

Rodzice Gianny zmarli w 1942 roku i rozpoczęła ona studia medyczne w Mediolanie w klimacie wojny. Znosiła tragedię bombardowań kontynuując studia i chodząc na codzienną Mszę Świętą. Głęboko wierzyła w piękno swojego powołania: "[...] jest to misja kapłańska. Tak jak księża mogą dotknąć Jezusa, tak my lekarze możemy go dotknąć w ciałach naszych pacjentów". Gianna uzyskała doktorat w 1949 roku i specjalizowała się w pediatrii. Następnie prowadziła praktykę lekarską w gabinecie w Mesero.

Małżeństwo

Jej bliscy znali Giannę z miłości do życia i innych. Dostrzegł ją Pietro Molla, inżynier, którego rodzina mieszkała obok jej gabinetu lekarskiego. Z biegiem czasu, gdy się spotykali, ich uczucie wzrastało. Podzielali ten sam zapał religijny i w 1955 roku pobrali się w doskonałej miłości. Gianna napisała do Pietro: "Z Bożą pomocą uczynimy z naszej rodziny mały Wieczernik, w którym Jezus będzie królem w naszych sercach”. W kolejnych latach od ślubu na świat przyszła pierwsza trójka ich dzieci. 

Ciąża i śmierć 

W 1961 roku spodziewała się czwartego dziecka. W drugim miesiącu ciąży Gianna przeżywa bóle: ma włókniaka macicy, który trzeba usunąć. Świadoma zagrożenia dla dziecka, błaga chirurga, by uratował jej dziecko. Operacja się udała, ale ryzyko nie zniknęło. Po wielu miesiącach Gianna jest gotowa do porodu. I znowu mówi: "Jeśli musielibyście wybierać między mną a dzieckiem, nie wahajcie się: wybierzcie dziecko. Nalegam, ratujcie dziecko!". Wreszcie 21 kwietnia 1962 roku przyszła na świat jej córka Gianna Emanuela. Niestety u Gianny wystąpiły powikłania, w tym poważne zapalenie jamy brzusznej. Mimo bólu Gianna odmówiła podania środków odurzających: w miarę zbliżania się do śmierci odczuwała wzrost jasności umysłu. Zmarła 28 kwietnia 1962 r.

Cuda, beatyfikacja i kanonizacja świętej Joanny Beretty Molli

"Wszystkie drogi Pana są piękne, ponieważ mają ten sam cel: zbawienie duszy i poprowadzenie wielu innych do nieba, na chwałę Boga" - Joanna Beretta Molla

W dniu pogrzebu Gianny Beretty Molli wiele osób zgromadziło się w kościele Matki Bożej Dobrej Rady, który był zbyt mały, by pomieścić ich wszystkich. Historia Gianny rozprzestrzeniła się: ludzie zaczęli powierzać jej swoje modlitwy. Prośby o jej wstawiennictwo stały się tak liczne, że w 1980 r. arcybiskup Mediolanu, kardynał Carlo Martini, zainicjował dochodzenie w sprawie jej beatyfikacji.

Pierwszy przypisywany jej cud miał miejsce w 1977 roku w Brazylii (gdzie Gianna pragnęła zostać misjonarką), w mieście Grajaú. W szpitalu św. Franciszka z Asyżu pielęgniarka i jej koleżanki modliły się o wstawiennictwo Gianny Beretty Molli, prosząc ją o uzdrowienie pacjentki w bardzo ciężkim stanie. W tym samym czasie cierpiąca oświadczyła, że jej ból zniknął, a po zbadaniu lekarze potwierdzili jej cudowne uzdrowienie. Gianna została beatyfikowana 24 kwietnia 1994 r., podczas Międzynarodowego Roku Rodziny.

Drugi cud przypisywany Giannie, który doprowadził do jej kanonizacji, miał miejsce w 1999 roku. Pewna Brazylijka doznała poważnych komplikacji podczas ciąży: lekarze zaobserwowali wzrost skrzepu krwi, który mógł spowodować przedwczesne odklejenie się łożyska. Mieli małą wiarę w przeżycie dziecka i martwili się o matkę. W 16 tygodniu doszło do pęknięcia błony owodniowej. Rozpaczliwie próbując ratować życie swojego dziecka, otrzymywała duże ilości płynów dożylnie, podczas gdy tętno dziecka było dramatycznie poniżej średniej (16 bpm w porównaniu do średniej 100 do 160 bpm). Sytuacja była rozpaczliwa: do szpitala przybył biskup Diogenes Silva Mathes, aby udzielić matce namaszczenia chorych. Mówił jej o bł. Joannie Beretcie Molli, którą prosił o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia dziecka i jego matki, a następnie podarował jej obrazek świętej. W towarzystwie swoich krewnych matka zaczęła się żarliwie modlić o pomoc Gianny. Szansa przeżycia dziecka do końca ciąży była znikoma. Jednak w 32 miesiącu ciąży Gianna Maria cudem urodziła się jako zdrowe dziecko. Matka cierpiała na komplikacje, ale wyzdrowiała i wróciłą z dzieckiem do domu.

Gianna Beretta Molla została kanonizowana 16 maja 2004 r., a dzień jej święta obchodzony jest 28 kwietnia, w dniu jej śmierci. Jest ostatnią świętą, która została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II.

Modlitwa do świętej Joanny Beretty Molli

Odmów tę litanię, aby prosić o wstawiennictwo świętej Joanny Beretty Molli

“Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. 

Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.

Chryste, usłysz nas. Chryste, łaskawie wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święta Joanno, wypełniona miłością do Boga,

Święta Joanno, wypełniona miłością do dzieci,

Święta Joanno, wypełniona miłością do Matki Bożej i Jej Różańca,

Święta Joanno, wypełniona miłością do Przenajświętszego Sakramentu,

Święta Joanno, któraś we wszystkim poszukiwała Woli Bożej,

Święta Joanno, hojna dla potrzebujących,

Święta Joanno, oddana modlitwie,

Święta Joanno, pragnąca oddać swe życie ze względu na Ewangelię,

Święta Joanno, cierpliwa w cierpieniu,

Święta Joanno, zjednoczona z Jezusem na Krzyżu,

Święta Joanno, powołana do małżeństwa,

Święta Joanno, któraś przyjmowała dzieci jako błogosławieństwo,

Święta Joanno, lekarko chorych,

Święta Joanno, wierna córko Kościoła,

Święta Joanno, świadkini świętości życia ludzkiego.

Od zaniedbywania modlitwy, wybaw nas Panie za przyczyną św. Joanny,

Od niedostrzegania Boga w chorych i biednych,

Od znieczulenia na cierpienia innych,

Od egoizmu,

Od braku zaufania Opatrzności Bożej,

Od niedostrzegania godności osoby ludzkiej,

Od negowania faktu, iż życie ludzkie trwa od poczęcia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami św. Joanno.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana, Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże życia, dziękujemy Ci za heroiczne świadectwo św. Joanny Beretty Molli. Ty nauczyłeś nas, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za innych. Święta Joanna uczyniła to, nie tylko wtedy, gdy wydała na świat ostatnie dziecko, ale także w codziennym życiu, umierając dla siebie, by móc żyć całkowicie dla Ciebie. Wspomóż nas, prosimy, aby za wstawiennictwem św. Joanny, nasze społeczeństwo odzyskało zrozumienie świętości życia ludzkiego w całym jego przebiegu. Tak jak św. Joannę, napełnij nas duchem męstwa, byśmy znosili cierpienia i prześladowania, nie zapierając się Ciebie i godności życia ludzkiego. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.