You are here:
Święty Antoni z Padwy

Święty Antoni z Padwy

Fernando Martins de Bulhoes przyszedł na świat w 1195 w Lizbonie w Portugalii. Urodził się w zamożnej i bardzo religijnej rodzinie. Uczył się pod kierunkiem kanoników katedry lizbońskiej.

W wieku piętnastu lat Fernando wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. Dwa lata później, przeniósł się do Opactwa Świętego Krzyża w Coimbrze, ówczesnej stolicy Portugalii. Przez osiem lat uczy się teologii i studiuje Pismo Święte pod kierunkiem Kanoników Regularnych i w wieku dwudziestu pięciu lat przyjmuje święcenia kapłańskie.

W 1220 młody ksiądz jest głęboko poruszony triumfalnym przyjęciem pięciu braci franciszkanów, którzy ponieśli męczeńską śmierć w Maroku. Postanawia spotkać się z braćmi franciszkanami z pustelni Olivais, niedaleko Coimbry i poprosić ich o przyjęcie go do ich społeczności i wysłanie na misję do Maroka, by móc tam umrzeć zostając męczennikiem. W ten sposób Fernando opuszcza zakon Kanoników Regularnych i zostaje franciszkaninem, przyjmując imię Antoni, upamiętniając tym samym świętego Antoniego pustelnika. Niedługo później wyjeżdża do Marrakeszu.

Tuż po przyjeździe do Maroka, młody ksiądz zaczyna poważnie chorować i nie jest w stanie pełnić posługi kapłańskiej. Jest zmuszony powrócić do Portugalii. W drodze powrotnej silne wiatry spychają statek ku wybrzeżom Sycylii gdzie Antonii zostaje przyjęty przez braci z Messyny. Po dwóch miesiącach rekonwalescencji młody ksiądz wyrusza do Asyżu, we Włoszech, gdzie święty Franciszek zgromadził wszystkich braci franciszkanów z okazji Zielonych Świątków. Antoni miał więc niespodziewaną okazję, by usłyszeć, jak święty Franciszek mówi o swoim ideale ewangelicznym, co tylko utwierdza go w słuszności wyboru zakonu franciszkańskiego. Następnie, Antoni został wysłany do pustelni w Montepaolo gdzie udziela mszy i oddaje się modlitwie i pracy dla społeczności.

Pewnego dnia Antoni zostaje zaproszony, by udzielić kazania. To wtedy okazuje się, że posiada on wielki dar kaznodziejstwa dzięki swojej głębokiej wiedzy i jasności wypowiedzi. Zostaje poproszony o pełnienie posługi kaznodziejskiej, głównie w celu zwalczania herezji katarów rozpowszechniającej się w regionie. Brat Antoni wyrusza głosić Ewangelię we Włoszech i w południowej Francji. W 1223 roku święty Franciszek zwraca się do Antoniego z prośbą, by nauczał on teologii braci franciszkanów. Pierwsze szkoły teologii franciszkańskiej zostają założone we Włoszech i we Francji. Po śmierci świętego Franciszka Antoni wraca do Włoch, gdzie zostaje prowincjałem północnej części kraju. Wiąże się ze wspólnotą w Padwie, gdzie osiada na stałe po 1230 roku. Pełni tam posługę spowiedzi i wstawia się w obronie najuboższych. Wyczerpany, udaje się do Camposampiero, gdzie modli się i oddaje medytacji. To właśnie tam odwiedza go Dzieciątko Jezus. Antoni umiera 13 czerwca 1231 roku w wieku 36 lat, niedaleko Padwy. Umiera, szepcząc: „Widzę Mojego Pana”.

Od czasu jego śmierci, mieszkańcy okolic Padwy są niezwykle oddani świętemu Antoniemu i wiele uzdrowień i cudów ma miejsce przy jego grobie. Z tego powodu papież Grzegorz IX rozpoczyna proces beatyfikacji. Ma ona miejsce 30 maja 1232 roku, zaledwie jedenaście miesięcy po jego śmierci co stanowi wyjątek w historii świętych. Święty Antoni z Padwy zostaje ogłoszony Doktorem Kościoła przez papieża Piusa XII w 1946 roku. Jego święto jest obchodzone 13 czerwca.

Duchowy blask świętego Antoniego z Padwy

Kazania świętego Antoniego

Antoni napisał swoje kazania niedzielne i na święta kalendarza liturgicznego podczas swojego pobytu w Padwie. Tak naprawdę, spisał nauki, które już wielokrotnie głosił i powtarzał braciom franciszkanom. Ich celem było przedstawienie wszystkiego, co składa się na chrześcijańskie życie. Kazania skupiają się na wierze, przystępowaniu do sakramentów, kształtowaniu dobrych nawyków. Kazania te składają się na wielkie dzieło literackie i teologiczne świętego Antoniego. Są napisane w średniowiecznej łacinie. Święty Antoni był prawdziwym erudytą — jego dzieła zawierają liczne cytaty z Pisma Świętego, Ojców Kościoła, a także greckich filozofów.

Cuda świętego Antoniego z Padwy

Święty Antoni za życia był znany jako uzdrowiciel i cudotwórca. Oto kilka najsłynniejszych z jego licznych cudów. Heretyk niechcący wierzyć w prawdziwość Bożej obecności postanowił wystawić świętego na próbę. Przyprowadził muła, który miał wybierać między swoją standardową karmą a najświętszym sakramentem. Na skutek modlitwy świętego Antoniego, zwierzę uklękło przed konsekrowaną hostią, a niewierzący, widząc to, nawrócił się. Innym razem, na prośbę świętego Antoniego chcącego rozstrzygnąć oskarżenie o cudzołóstwo, noworodek przemówił, wskazując swojego ojca jako winnego.

Po śmierci świętego Antoniego wierni licznie zwracali się ku niemu w modlitwach. Jest on wzywany szczególnie często w modlitwach za dzieci, bo dzięki jego wstawiennictwu wielu najmłodszych doświadczyło cudów. Święty Antoni reanimował małe dziecko, umarłe w skutek utopienia. Stąd tradycja, by zawierzać dzieci, od dnia urodzenia, pod opiekę świętego Antoniego. Istnieje specjalna modlitwa, z której możemy skorzystać, by poprosić świętego Antoniego o cud.

Święty Antoni Padewski — patron zakochanych

Święty Antoni z Padwy jest również znany jako patron zakochanych. Często zwracamy się do niego w modlitwach z prośbą o spotkanie bratniej duszy lub odzyskanie utraconej miłości. Oto skuteczna modlitwa, by znaleźć miłość.

Święty Antoni działa we wszystkich dziedzinach życia uczuciowego czy rodzinnego. Możemy zwrócić się do niego z trudnościami przy zajściu w ciążę, w modlitwie za kobiety ciężarne, w modlitwie za małżeństwo i ogólnie ujmując, za rodzinę.

Święty Antoni z Padwy — patron rzeczy zagubionych

Święty Antoni jest szczególnie znany jako patron rzeczy zagubionych. To do niego zwracamy się o pomoc w odnalezieniu zaginionych bliskich. Modlitwa o odnalezienie rzeczy zagubionej odmówiona z wiarą i ufnością jest bardzo skuteczna.

Bazylika Świętego Antoniego w Padwie

Papieska Bazylika Świętego Antoniego jest jednym z największych arcydzieł świata. We Włoszech, est nazywana Il Santo. To jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc kultu na świecie, uznane przez Kościół za „Międzynarodowe Sanktuarium”. Konstrukcję budynku ku czci świętego Antoniego rozpoczęto już w 1232 i trwała ona aż do końca XIII wieku. Wykazuje ona mocne podobieństwo do Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Przeplatające się style, romański i gotycki, sprawiają, że Bazylika jest unikatowym cudem architektury.

Modlitwy do świętego Antoniego z Padwy

Spośród licznych skutecznych modlitw o wstawiennictwo świętego Antoniego z Padwy, warto wymienić litanie do świętego Antoniego z Padwy, modlitwę o otrzymanie łaski, Trzynaście Wtorków. Koronka do świętego Antoniego służy również nabożeństwu trzynastodniowemu i jest potężną modlitwą o otrzymanie łaski.

Przez ten link, możesz złożyć intencję modlitwy do świętego Antoniego Padewskiego. Zostanie ona odmówiona w jego bazylice.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt