You are here:
Święta Elżbieta

Święta Elżbieta

Kuzynka z niezachwianą wiarą

Ciocia Syna Bożego, kuzynka Maryi Dziewicy, matka Tego, który zapowiedział Zbawiciela i żona kapłana Zachariasza, Elżbieta jest z "dobrej rodziny"! Jednak przez długi czas była naznaczona piętnem bezpłodności, nie miała dziecka, mimo wielkiego pragnienia. Jednak, już w podeszłym wieku, została matką Jana Chrzciciela, Tego, który ochrzcił Jezusa w Jordanie! I to właśnie ona wypowiedziała pierwsze w historii Zdrowaś Maryjo, gdy pozdrowiła brzemienną Matkę Boską, która przyszła ją odwiedzić. Elżbieta? Ona jest triumfem wytrwałej ufności, bez względu na to, co się dzieje, aż po pokazanie całemu wszechświatowi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, gdy wiara jest niezachwiana.

(Znajdź innych świętych w przewodniku po świętych na Hozanie)

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt