You are here:
Święty Jan Chrzciciel de la Salle: żywot, dzieła, dziedzictwo, cytaty, modlitwy

Święty Jan Chrzciciel de la Salle: żywot, dzieła, dziedzictwo, cytaty, modlitwy

Żywot świętego Jana Chrzciciela de la Salle

Jan Chrzciciel de la Salle przychodzi na świat 30 kwietnia 1651 roku w Reims, jako pierworodny w zamożnej mieszczańskiej rodzinie. Rodzice chłopca przeznaczyli go do kapłaństwa i już w wieku 11 lat otrzymał tonsurę. Już jako piętnastolatek, zostaje kanonikiem katedry w Reims, co niesie ze sobą dodatkowe korzyści społeczne i finansowe. Po śmierci rodziców młody Jean musi zaopiekować się sześciorgiem braci i sióstr, przez co waha się, czy kontynuować naukę w seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu aż do otrzymania święceń kapłańskich. Za zachętą swojego ojca duchowego, w wieku 27 lat, w 1678 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Niespełna dwa lata później, uzyskuje tytuł doktora teologii oraz obietnicę udanej kariery kościelnej.

Jan Chrzciciel de la Salle jest bardzo zaniepokojony stanem edukacji młodzieży i rozpoczyna projekt zakładania bezpłatnych szkół. Chce zakładać szkoły dla ubogich chłopców. Rzeczywiście, w tamtych czasach, większość rodzin żyje bardzo biednie i brakuje im środków na edukację dzieci, które mają bardzo ograniczone perspektywy na przyszłość. W 1682 roku we Francji szaleje głód, co tylko pogarsza sytuację chłopów. W obliczu rosnących wyzwań, Jan Chrzciciel de la Salle jeszcze bardziej oddaje się swojej misji — dzieli się swoim majątkiem i zrzeka się pozycji kanonika. W 1686 roku zobowiązuje się żyć w ubóstwie wraz z nauczycielami swoich szkół. Jego rodzina nie rozumie, dlaczego zrzeka się majątku i przywilejów na rzecz ewangelizacji.

Jego projekt spotyka się ze sprzeciwem władz kościelnych, które nie akceptują nowatorskich metod i dążenia do powszechnego dostępu do edukacji. Jan Chrzciciel nie dba o to, czy rodzice mogą zapłacić, czy nie. Ponadto hierarchia kościelna nie popiera tworzenia się nowej formy życia zakonnego — wspólnoty konsekrowanych świeckich prowadzących szkoły „wspólnie i poprzez stowarzyszenie”. W 1704 roku, nauczyciele z Paryża żądają zamknięcia szkół prowadzonych przez Braci, uważając je za nielegalną konkurencję oraz odwołania Pana de la Salle ze stanowiska przełożonego. Jednak Bracia z Paryża piszą do Jana Chrzciciela, z prośbą, by w imię „ślubu posłuszeństwa”, przejął kierownictwo nad ich Towarzystwem. Jan Chrzciciel uznaje to za znak z Nieba i zgadza się powrócić do obowiązków przełożonego.

Pomimo wielu przeszkód i problemów, Jan Chrzciciel i jego Bracia z powodzeniem tworzą sieć dobrych szkół. Opracowują nową pedagogikę — nauczanie odbywa się po francusku, a nie w łacinie, uczniowie podzieleni są na grupy według poziomu i wyników, katechezę prowadzą nauczyciele zarówno z powołaniem religijnym, jak i misyjnym, a zaangażowanie rodziców w edukację stanowi istotną część programu. Ponadto Jan Chrzciciel de la Salle podejmuje się szkolenia świeckich nauczycieli, organizuje niedzielne zajęcia dla młodych robotników oraz zakłada jedną z pierwszych instytucji opieki nad „przestępcami”.

Wyczerpany życiem pełnym wyrzeczeń i niestrudzonej ciężkiej pracy, Jan Chrzciciel de la Salle umiera w Wielki Piątek, 7 kwietnia 1719 roku, w Rouen. Jest beatyfikowany 19 lutego 1888 roku i kanonizowany przez papieża Leona XIII 24 maja 1900 roku. Natomiast 15 maja 1950 roku, Pius XII ogłasza go świętym patronem chrześcijańskich wychowawców. 

Dzieło i dziedzictwo Jana Chrzciciela de la Salle

Patron chrześcijańskich nauczycieli i wychowawców

Święty Jan Chrzciciel de la Salle był pionierem w dziedzinie edukacji. Opracował rewolucyjne i skuteczne metody pedagogiczne. Działał na rzecz powszechnego dostępu do edukacji i ofiarował dzieciom takie same możliwości nauki, bez względu na ich pochodzenia czy status społeczny. Jako pierwszy założył ośrodki szkolenia nauczycieli, szkoły czeladnicze dla delikwentów, szkoły techniczne oraz licea filologiczne, artystyczne i ukierunkowane na nauki ścisłe. Jego misja szybko objęła całą Francję, a po jego śmierci, rozprzestrzeniła się na cały świat. Jan Chrzciciel de la Salle stworzył model chrześcijańskiego nauczania, które ma na celu ogólny rozwój każdego człowieka. Dla niego opieka nad młodzieżą sprowadzała się do pomocy każdemu w sposób adekwatny do jego sytuacji i trudności. Obecnie, szkoły De La Salle działają w blisko osiemdziesięciu krajach.

Założyciel katolickiego zakonu wychowawców młodzieży

Święty Jan Chrzciciel de la Salle jest założycielem Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, zwanych również lasalianami. Bracia Szkół Chrześcijańskich to zakonnicy bez święceń kapłańskich, żyjący we wspólnocie. Poświęcają oni całe swoje życie Bogu i edukacji młodzieży. Obecnie, Bracia szkolni działają w 77 krajach, na rzecz miliona młodych ludzi na pięciu kontynentach.

Cytaty świętego Jana Chrzciciela de la Salle

Oto kilka cytatów świętego Jana Chrzciciela de la Salle, które ukazują jego głęboką wiarę i intensywne życie duchowe. Kapłan i wychowawca żył głęboką miłością do Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny i to na niej budował swoje dzieło. 

„Podziwiajcie dobroć Boga, jej zdolność zaspokajania wszystkich potrzeb jego stworzeń, oraz środki, które podejmuje, by zapewnić ludziom poznanie prawdziwego dobra, czy tego, które dotyczy zbawienia ich dusz”.

„Wydaje mi się, że powinienem prosić Boga w modlitwie, aby dał mi znać, czego ode mnie chce i aby nadał mi takie usposobienie, jakiego ode mnie oczekuje”. 

„Wewnętrzny widok żywej i pełnej czci wiary wprowadza umysł i serce w stan niemej miłości i podziwu, świadomości unicestwienia oraz pragnienia zjednoczenia się z sercem Jezusa Chrystusa i udziałem w Jego duchu i Jego łaskach”. 

Modlitwa ze świętym Janem Chrzcicielem de la Salle

Modlitwa świętego Jana Chrzciciela de la Salle

Wszechmogący Zbawicielu, zniszcz i unicestwij we mnie wszelki grzech i dzieła diabła

Ośmielę się, mój Panie i mój Boże, dalej dopuszczać się grzechu, wiedząc, że przyszedłeś zgładzić grzech i zniszczyć dzieła szatana, które są grzechami.

Panie, przywrócę w sobie to, co Ty przyszedłeś tu zniszczyć z tak wielkim bólem i cierpieniem!

To moje grzechy, Panie, które sprawiły, że przyszedłeś na świat jako dziecko, w ubóstwie i upokorzeniu.

To moje grzechy, które sprawiły, że przelałeś tyle łez, od swoich narodzin.

To moja duma i zamiłowanie do przepychu i luksusu, które upokorzyły Cię do tego stopnia, że przyszedłeś na świat w stajni i położono Cię w żłobie, na słomie, pomiędzy zwierzętami.

To w celu zmylenia i zniszczenia mojej chciwości i wiecznie nienasyconej żądzy bogactwa i dóbr materialnych, mojej zaburzonej miłości do wygód i przyjemności, Ty cierpisz tak skrajne ubóstwo.

I nawet rozważywszy te prawdy, dalej chcę dopuszczać się złego.

Ach! Panie, nie pozwól mi być tak wypaczonym, bym nadal kochał grzech, skoro tyle Cię kosztowało zniszczenie go.

Ty, któryś moim Stwórcą, moim Ojcem, moim Królem i moim Bogiem! Pozwól mi wytrwać, zamiast dalej czynić to, co niegodne, lub powrócić do Tych, od których Twoja łaska mnie uwolniła.

Wszechmocny Zbawicielu, umiłowany Jezu, mocą i łaską Twojego Narodzenia, zniszcz i unicestwij we mnie każdy grzech i wszelką skłonność do grzechu. Przebacz mi miłosiernie wszystko, czego tak nieszczęśliwie się dopuściłem.

Niech tak się stanie, Amen.

Modlitwa do świętego Jana Chrzciciela de la Salle

Modlitwa za rodziców i wychowawców doświadczających trudności

O święty Janie Chrzcicielu de la Salle, jak trudno jest towarzyszyć dorastaniu naszych dzieci!

Pomóż nam wszystkim, rodzicom, rodzinom, wychowawcom, księżom, nie poddawać się w naszym obowiązku wychowawczym.

Święty Janie Chrzcicielu de la Salle, prosimy Cię o pomoc. Pomóż rodzicom, którzy poddają się wobec trudności rozmowy i kryzysu autorytetu, którego doświadczają ze swoimi nastolatkami.

Często nauczyciele nie chcą przyjąć na siebie odpowiedzialności wychowawczej. Prosimy Cię, święty Janie Chrzcicielu de la Salle, w imieniu wszystkich nauczycieli naszych szkół, podstawowych i średnich, pomóż im poczuć jak wielu patrzy na nich, jak na wzorce w całokształcie ich zachowań społecznych.

 

Amen.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt