You are here:
Bernadetta Soubirous: biografia, objawienia w Lourdes i dziedzictwo

Bernadetta Soubirous: biografia, objawienia w Lourdes i dziedzictwo

Biografia Bernadetty Soubirous

Zanim stała się powszechnie znaną świętą Bernadetą i zanim doświadczyła tak wielkiego kultu, m.in. “o wyproszenie łask zbawienia dla ubogich i małych”, Bernadetta była małą wieśniaczką z południowo-zachodniej Francji. Maria Bernadetta Soubirous urodziła się 7 stycznia 1844 r. nie daleko Lourdes. Jest najstarszą z rodzeństwa dziewięciorga, z czego czwórka zmarła w młodym wieku. Jej ojciec, François, zanim stracił pracę, był młynarzem. Bez pieniędzy, ich duża rodzina przeniosła się do miejsca zwanego "Le Cachot", nieprzystosowanego do mieszkania i ciasnego pomieszczenia, które wcześniej było więzieniem. Cierpiąca na astmę od najmłodszych lat Bernadeta została wysłana na służbę do miejscowości Bartrès koło Lourdes w 1857 r., skąd wróciła rok później do Lourdes, aby przystąpić do Pierwszej Komunii. W ciągu roku 1858 14-letnia dziewczynka miała osiemnaście objawień Najświętszej Panienki. Cud po raz pierwszy zdarzył się 11 lutego w grocie Massabielle i powtarzał się do 16 lipca 1858 roku.

Dwa lata po objawieniach Bernadetta wstąpiła jako pensjonariuszka do hospicjum Sióstr Szarytek w Lourdes. Jej powołanie zakonne stało się silniejsze i w 1864 roku rozpoczęła postulat w Lourdes, a następnie opuściła rodzinne Pireneje, by w 1866 roku wstąpić do klasztoru Saint-Gildard w Nevers. W październiku 1867 roku złożyła śluby zakonne i została siostrą Marią Bernardą. Przez trzynaście lat życie Bernadetty Soubirous było naznaczone cierpieniem z powodu słabego zdrowia i surowego traktowania przez przełożonych. Swoje cierpienia ofiarowała za świat, modląc się niestrudzenie do Matki Bożej, a chorym w ambulatorium dawała opiekę i pociechę. Przez wiele miesięcy przykuta do łóżka z powodu poważnej choroby płuc, zmarła 16 kwietnia 1879 roku, mając zaledwie 35 lat. w ostatnim tchu szepnęła: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną, biedną grzesznicą".

Ciało świętej Bernadety zostało ekshumowane w 1909, 1919 i 1925 w przygotowaniu do procesu jej beatyfikacji. Ciało jej, które zostało niewytłumaczalnie niezniszczone jest przechowywane w kaplicy Saint-Gildard w Nevers. Święta Bernadeta była kanonizowana przez papieża Piusa XI w 1933 roku, ze względu na jej wiarę i przykładność jej życia zakonnego, a nie ze względu na objawienia, których była świadkiem. Święto jej obchodzone jest 18 lutegoJest patronką pasterzy, osób ubogich, chorych i… współlokatorów! Dziś Bernadetka dalej jest inspiracją dla wielu chrześcijan na całym świecie, m.in. wielu artystów, którzy oddają jej cześć poprzez sztukę literacką lub filmową, jak filmem Bernadettewyprodukowany w 1987 r. lub spektaklem muzycznym Bernadeta z Lourdes

Objawienia Matki Boskiej z Lourdes Bernadecie Soubirous 

W ciągu pięciu miesięcy, między 11 lutego a 16 lipca 1858 roku, Bernadetta Soubirous miała osiemnaście objawień Najświętszej Maryi Panny.

 1. Pierwsze objawienie miało miejsce 11 lutego 1858 r., kiedy Bernadetta w towarzystwie siostry i przyjaciółki poszła szukać w lesie drewna. Opisała "podmuch wiatru", a następnie "łagodne światło", zanim zobaczyła w zagłębieniu groty Massabielle "bardzo ładną dziewczynkę", która dla kroniki stanie się "piękną panią". W Jej obecności odmawia różaniec.
 2. 14 lutego 1858 roku Bernadetta mimo zakazu wróciła do groty. Widząc ukazującą się Piękną Panią, rzuciła na nią wodę święconą, a Pani uśmiechnęła się do niej i razem odmówiły różaniec.
 3. Podczas trzeciego objawienia, 18 lutego 1858 roku, Pani odpowiedziała po raz pierwszy Bernadecie, która zapytała Ją o imię: "To nie jest konieczne", po czym dodała: "Czy zechciałabyś przychodzić tutaj przez piętnaście dni?", a następnie "Nie obiecuję, że uszczęśliwię cię na tym świecie, ale w przyszłym". Bernadetta wracała do groty przez piętnaście dni z rzędu, lecz Pani nie ukazywała się jej za każdym razem.
 4. 19 lutego 1858 roku Bernadetta przyszła z poświęconą i zapaloną świecą, co dało początek temu zwyczajowi w Lourdes.
 5. 20 lutego 1858 roku Piękna Pani nauczyła Bernadettę osobistej modlitwy.
 6. 21 lutego 1858 roku, tego dnia, po objawieniu, Bernadetta została przesłuchana przez komisarza policji Jacomet'a. 
 7. 23 lutego 1858 roku Matka Boża objawiła Bernadecie tajemnicę "tylko dla niej".
 8. 24 lutego 1858 roku Matka Boża powiedziała: "Pokuta, pokuta, pokuta. Będziecie się modlić do Boga za grzeszników. Idźcie i całujcie ziemię dla nawrócenia grzeszników".
 9. 25 lutego 1858 roku Bernadetta odkryła źródło po tym, jak Pani powiedziała do niej: "Idźcie i pijcie ze źródła i obmyjcie się w nim" oraz "będziecie jeść z trawy, która tam jest".
 10. 27 lutego 1858 roku objawienie było milczące, Bernadetta wypiła wodę ze źródła i wykonała zwyczajne gesty pokuty.
 11. 28 lutego 1858 roku Bernadetta na znak pokuty modliła się, całowała ziemię i czołgała się na kolanach.
 12. 1 marca 1858 roku miało miejsce pierwsze cudowne uzdrowienie: Katarzyna Latapie poszła do groty, zanurzyła zwichniętą rękę w wodzie ze źródła i natychmiast jej ramię i ręka odzyskały sprawność.
 13. 2 marca 1858 roku Pani powiedziała: "Idź i powiedz księdzu, żeby przyszedł tu w procesji i zbudował kaplicę”. Bernadetta powtarza te słowa księdzu, który prosi ją o imię Pani i o dowody na jej widzenia.
 14. 3 marca 1858 roku Bernadeta pyta Piękną Panią o jej imię, a Ona odpowiada uśmiechem.
 15. 4 marca 1858 roku Pani milczy, tłum oczekujący cudu jest zawiedziony.
 16. 25 marca 1858 roku to dzień Zwiastowania, dzień wybrany przez Panią, która odpowiedziała Bernadecie: "Que soy era Immaculada Councepciou", co tłumaczy się jako "Jestem Niepokalane Poczęcie".
 17. 7 kwietnia 1858 roku podczas objawień miał miejsce cud świecy, której płomień otoczył rękę Bernadetty, nie parząc jej.
 18. 16 lipca 1858 roku zakazano wstępu do groty w Massabielle, więc Bernadetta przeszła na drugą stronę rzeki Gave i po raz ostatni zobaczyła Najświętszą Pannę. Zaświadcza: "Wydawało mi się, że jestem przed grotą, w tej samej odległości co innymi razy, widziałam tylko Najświętszą Pannę, nigdy nie widziałam Jej tak pięknej!”

Dziedzictwo świętej Bernadetty: sanktuarium w Lourdes

18 stycznia 1862 roku objawienia Bernadetty Soubirous zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes w imieniu Kościoła. Uznanie to nastąpiło po dokładnym i drobiazgowym zbadaniu wszystkich faktów. Ksiądz Peyramale, dziekan Lourdes w czasie objawień, był tym, do którego Bernadetta kierowała wszystkie prośby Najświętszej Panny, a w szczególności prośbę o wybudowanie kaplicy na miejscu groty. Biskup powierzył mu utworzenie oficjalnego punktu pielgrzymkowego i budowę przyszłej bazyliki Niepokalanego Poczęcia.

Zbudowany w latach 1862-1871 kościół wychodzi na grotę Massabielle, gdzie Matka Boska objawiła się Bernadecie Soubirous. Największe katolickie miejsce pielgrzymkowe na świecie, sanktuarium w Lourdes obejmuje grotę, trzy bazyliki (Niepokalanego Poczęcia, Różańcową i św. Piusa X), a także dużą esplanadę, liczne budynki służbowe, fontanny, baseny itp. Dziedzictwo świętej Bernadety Soubirous to przede wszystkim miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do maryjnego miasta, aby uczcić Najświętszą Pannę lub wyjednać jej łaski.

Dowiedz się więcej o Sanktuarium w Lourdes.

Modlitwy do świętej Bernadety

Lourdes jest jednym z najbardziej znanych miejsc na świecie z powodu obfitości łask, które są tam rozlewane. Dlatego usilnie prosi się o wstawiennictwo świętej Bernadety i Matki Bożej, która pojawiała się w Lourdes pod imieniem Niepokalanego Poczęcia. Oto kilka modlitw do świętej Bernadety i do Matki Bożej z Lourdes.

 • Nowenna do Matki Bożej z Lourdes
 • Modlitwa do świętej Bernadety