You are here:
Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein: życie, dzieła, duchowość

Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein: życie, dzieła, duchowość

Biografia Edyty Stein

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Choć jej wychowanie było naznaczone judaizmem, zdystansowała się od niego i porzuciła wszelką wiarę. Wyruszyła więc w poszukiwaniu prawdy i po chwilowym przerwaniu nauki zaczęła studiować psychologię i filozofię. Obdarzona błyskotliwym intelektem przedstawiła pracę na temat empatii i została pierwszą kobietą doktorem filozofii. Została asystentką Edmunda Husserla i zainteresowała się fenomenem religijnym. Uderzyła ją też wiara kilku osób, zwłaszcza pewnej kobiety modlącej się samotnie w kościele i owdowiałej przyjaciółki, która przeżywała żałobę, czerpiąc siłę ze swojej wiary. W 1921 roku lektura autobiografii św. Teresy z Avila położyła kres jej długim poszukiwaniom autentycznej wiary i postanowiła poprosić o chrzest.

Dzięki swoim zdolnościom filozoficznym i wierze Edyta przez dziesięć lat uczyła w klasztorze dominikanów w Speyer, aby promować chrześcijańską wizję osoby ludzkiej. Wraz z powstaniem nazizmu zabroniono jej nauczania z powodu jej żydowskiego pochodzenia. W 1933 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii i przyjęła imię Teresy Benedykty od Krzyża. O swoim powołaniu dała świadectwo mówiąc: "Przez prawie 12 lat klasztor karmelitanek był moim celem, od momentu, gdy życie naszej świętej Matki Teresy wpadło mi w ręce". Ten wybór doprowadził do nowego rozłamu z jej rodziną, zwłaszcza z matką, która nie rozumiała tej decyzji. Edyta, teraz siostra karmelitanka, kontynuowała swój wzrost duchowy, a jej wzorami były m.in. św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Wybrała naśladowanie Chrystusa, pod znakiem krzyża, w obliczu zła, które rozpętało się wokół niej. W pełni świadoma nazizmu, opuściła Niemcy w 1938 roku i udała się do klasztoru karmelitanek w Echt w Holandii. Po tym, jak holenderscy biskupi potępili nazistowskie nadużycia, rząd narodowosocjalistyczny postanowił deportować wszystkich chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Edyta Stein została deportowana do Auschwitz 1 sierpnia 1942 roku, gdzie zginęła w komorach gazowych 9 sierpnia 1942 roku.

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II 11 października 1998 roku i ogłoszona współpatronką Europy w 1999 roku wraz ze świętą Brygidą Szwedzką i świętą Katarzyną ze Sieny.

(Odkryj życie i dzieła wielu innych świętych na Hozanie).

Teksty i duchowość Edyty Stein

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża pozostawiła nam bogactwo pism, które wyrażają jej duchowość. Jej teksty oddają nam jej świetlaną naukę dla naszych czasów. Wśród tych pism możemy wymienić jej List do papieża Piusa XI z 12 kwietnia 1933 roku, jej konferencje, jej Korespondencje, jej Testament, jej Wiersze. Ponadto św. Teresa Benedykta od Krzyża przekazuje swoje duchowe przesłanie poprzez swoje teksty, z których poniżej przytoczonych jest kilka cytatów.

  • Na temat kobiecości, mówi: "Rzeczywistość duszy i ciała kobiety jest zbudowana dla naturalnego macierzyństwa, a tworzenie potomstwa uświęconego sakramentem małżeństwa, jest integralną częścią procesu życiowego Kościoła".
  • Na temat tajemnicy Krzyża siostra Teresa Benedykta od Krzyża napisała w książce "Wiedza Krzyża": "Śmierć na Krzyżu jest rzeczywiście środkiem odkupienia, wymyślonym przez niezgłębioną mądrość Boga".
  • O Maryi Dziewicy: "W Maryi znajdujemy sam obraz dziewiczej czystości. Co mogło zadecydować o Jej decyzji, jeśli nie pragnienie, by być Służebnicą Pana, by należeć tylko do Niego i być do Jego dyspozycji?”
  • O Eucharystii: "Życie Eucharystią zmusza nas do opuszczenia ciasnych granic naszego osobistego życia, aby zakorzenić się i wzrastać we wszystkich wymiarach życia Chrystusa" w książce Tajemnica Bożego Narodzenia.
  • O życiu zakonnym i swoim powołaniu jako karmelitanki, oto co powiedziała: "Przekroczyłam próg Domu Pańskiego w głębokim pokoju. Zawsze wydawało mi się, że Pan zarezerwował dla mnie miejsce w Karmelu, miejsce, którego nie mogłam znaleźć nigdzie indziej".
  • O Kościele i Chrystusie: w dziele Byt skończony a Byt wieczny mówi: "Przez wcielenie Słowa natura ludzka zostaje wypełniona życiem Bożym; przez ten przelew życia Chrystus staje się od pierwszej chwili swego ludzkiego istnienia duchem życiodajnym”.

Modlitwa ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża

Modlitwa świętej Teresy Benedykty od Krzyża

O Panie, daj mi proszę, wszystko, co zaprowadzi mnie do Ciebie.

I weź mi wszystko, Panie Boże, co mnie od Ciebie może odwieść.

Zabierz ode mnie też mnie samą i daj mnie całą na Twą własność. Amen

Modlitwy za wstawiennictwem Edyty Stein

Odkryj na Hozanie wspólnoty modlitewne, przez które poznasz życie i dzieła świętej Teresy Benedykty od Krzyża oraz innych świętych, i doświadczysz modlitwy wspólnotowej w zjednoczeniu z modlącymi się na całym świecie.