Obraz Jezusa Miłosiernego

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego

Pierwszy obraz - zwany wileńskim - został namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego (1893-1939) w 1934 roku w Wilnie. 

Pochodzenie Obrazu

22 lutego 1931 roku Pan Jezus ukazał się siostrze Faustynie i poprosił ją, aby namalowano obraz przedstawiający Go tak, jak Go widziała. Początkowo młoda zakonnica spotkała się z niezrozumieniem ze strony przełożonych, aż w Wilnie (Litwa) poznała księdza Michała Sopoćkę. Siostra Faustyna została tam wysłana w 1933 roku jako ogrodniczka do sióstr Wizytek.

To właśnie ten ksiądz, kapelan klasztoru i spowiednik siostry Faustyny, znalazł malarza do realizacji obrazu.

Eugeniusz Kazimirowski, sąsiad księdza Sopoćki, był polskim studentem. Święta Faustyna spotkała go po raz pierwszy 2 stycznia 1934 r., w święto Najświętszego Imienia Jezus. Przez około pół roku co tydzień jeździła do malarza, by udzielać mu wskazówek i poprawek dotyczących realizacji obrazu.

Opis obrazu

Obraz jest precyzyjną odpowiedzią na prośbę Jezusa, gdyż okazał się taki, jakim chciał być namalowany.

Chrystus wyjaśnił świętej Faustynie znaczenie każdego szczegółu. Jego pozycja wskazuje, że zbliża się do osoby kontemplującej obraz. Najintensywniejsze światło pochodzi z serca, światło na czole wskazuje na obecność Ojca. Jego prawa ręka błogosławi, a lewa prezentuje otwarte serce, z którego wyłaniają się dwa promienie światła. “te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę, - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; - czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. [...] Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie” (Dz 299)

Jezus ma wzrok skierowany ku ziemi. Wyjaśnia to tak: “spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża.” (Dz 326)

Jednak Siostra Faustyna zasmuciła się widząc obraz i powiedziała do Jezusa: "kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? Usłyszała te słowa: “nie piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej” (Dz 313).

Napis Jezu ufam Tobie jest istotnym elementem obrazu, a Jezus nieustannie przypomina Faustynie o jego znaczeniu. Rzeczywiście, ufność jest postawą, której Jezus oczekuje, aby wlać w serce każdego człowieka skarby swojego miłosierdzia.

Historia obrazu

Obraz został po raz pierwszy wystawiony do publicznej czci przez bł. ks. Michała Sopoćkę w dniach od 26 do 28 kwietnia 1935 roku. Odbyło się to w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w obecności siostry Faustyny. Siostra Faustyna była zachwycona, że w ten sposób spełniają się prośby Chrystusa. Ksiądz Sopoćko wygłosił kazanie o Miłosierdziu Bożym, pierwsze z tych, których od dawna domagał się Jezus. Siostra Faustyna tak relacjonowała to wydarzenie: "Przez trzy dni ten obraz był umieszczony na widoku dla wszystkich i otrzymał publiczne honory, ponieważ był umieszczony w Ostrej Bramie, na szczycie szklanego dachu, dlatego był widoczny z dużej odległości. W ciągu tych trzech dni w Ostrej Bramie uroczyście obchodzono zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata, 1900 lat po męce Zbawiciela".

W czasach sowieckich obraz był ukrywany na Białorusi (od 1956 do 1986 roku). W 2005 roku, po odrestaurowaniu, trafił do kościoła Trójcy Świętej w Wilnie, gdzie znajduje się do dziś.

Słowa Jezusa na temat obrazu

Dzienniczku siostra Faustyna spisała te obietnice Jezusa: “Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja Sam bronić ją będę jako Swej chwały.” (Dz 48)

Jezus powiedział również: “Przez obraz ten, udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.” (Dz 570)

Jezus przekazuje też ten obraz: “Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie.” (Dz 327)

Drugi obraz Jezusa Miłosiernego

Drugi obraz jest obecnie znany na całym świecie. Został namalowany w 1943 roku w Krakowie-Łagiewnikach przez Adolfa Hyłę. Namalował go jako ex-voto dla Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Chciał podziękować Panu za oszczędzenie jego rodziny podczas II wojny światowej. Wzorował się na pierwszym obrazie, ale dał wolną rękę swoim inspiracjom.  

Obraz znalazł się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu. Malarz musiał wykonać drugi identyczny obraz o właściwych wymiarach. To właśnie ona znajduje się obecnie w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, gdzie czczone są relikwie św. Faustyny.

Są jeszcze inne obrazy Jezusa Miłosiernego, wszystkie wykonane według wzoru pierwszego obrazu.

Rozpowszechnienie orędzia św. Faustyny, coraz większa popularność jej zapisków oraz działania podejmowane na całym świecie w celu upowszechnienia orędzia o Bożym Miłosierdziu sprawiły, że obraz cieszy się dziś popularnością na całym świecie.

Obrazek Jezusa Miłosiernego z modlitwą na odwrocie można nabyć tutaj.

Obraz Jezusa Miłosiernego jest jednym z pięciu głównych narzędzi podanych przez Jezusa św. Faustynie, aby wejść w Jego miłosierdzie i otrzymać jego łaski. Do wspomnianych narzędzi zaliczają się również nabożeństwa, takie jak Koronka do Bożego Miłosierdzia, Nowenna do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia i Święto Bożego Miłosierdzia.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt