You are here:
Do któych świętych się modlić za swój związek ?

Do któych świętych się modlić za swój związek ?

Niezależnie od tego, czy doświadczacie trudności w waszym związku, chcecie go umocnić, pomóc mu wzrastać, czy przechodzicie przez próbę, zawierzenie waszej relacji Bogu jest ważne dla szczęśliwego i spełnionego wspólnego życia. W chwili zaręczyn lub w chwili zawarcia małżeństwa para powierza swoją miłość Panu. Ale regularna modlitwa za swojego współmałżonka i o umocnienie waszej miłości to sekret silnego związku małżeńskiego! W naszych modlitwach możemy prosić o wstawiennictwo świętych, aby chronili lub ratowali nasze małżeństwo, aby prowadzili nas w naszych problemach uczuciowych lub po prostu pokazali nam, jak małżeństwo może być drogą świętości. Dowiedz się, dlaczego i kiedy modlić się do świętego Walentego (świętego patrona zakochanych), świętego Antoniego z Padwy, świętej Rity, świętych Ludwika i Zelii Martin lub Świętej Rodziny za swój związek!

Święci opiekunowie zakochanych

Wśród świętych, którym można powierzyć swój związek, jest dwóch wielkich opiekunów zakochanych: święty Walenty, patron zakochanych, i święty Antoni z Padwy, "święty cudów"!

Modlitwa do świętego Walentego, świętego patrona zakochanych

“Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają i darzą przyjaźnią, Ty który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.

W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość, przyjaźń i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.”

Modlitwa do świętego Antoniego z Padwy opiekuna zakochanych

Święty Antoni to święty z X wieku, znany z wielu cudów, których dokonywał. Miłuje i chroni zakochanych. Znany z tego, że pomaga odnaleźć to, co zagubione, możemy modlić się do niego o znalezienie miłości lub odnalezienie utraconej miłości. 

(Poznaj inne piękne modlitwy do św. Antoniego z Padwy)

Potężni orędownicy za małżeństwa w kryzysie

Życie małżeńskie składa się z uniesień i upadków. Niezależnie jednak od tego, czy chodzi o codzienne zmęczenie, czy o to, że przechodzimy przez trudne próby, zawsze możemy liczyć na wsparcie Pana, gdy nasze małżeństwo przeżywa gorsze chwile. W trudnych chwilach odważmy się powierzyć swój związek w kryzysie wstawiennictwu świętych:

  • Świętej Ricie, patronce spraw trudnych i beznadziejnych. Święta Rita miała trudne małżeństwo, pełne prób. Jednak jej wiara i zaufanie do Boga pozwoliły jej przyjąć łaskę do swojego małżeństwa. Ona zna cierpienie nieszczęśliwego małżeństwa i wie, jak się modlić, by uratować związek.
  • Świętym Annie i Joachimowi. To biblijne małżeństwo doświadczyło trudów niepłodności i nadziei na poczęcie się dziecka. Rodzice Maryi trwali mocno w wierze i doczekali się odpowiedzi na swoje modlitwy. Mogą oni zanieść nasze modlitwy i nasze pragnienie rodzicielstwa przed oblicze Pana. (Odkryj modlitwy dla małżeństw pragnących potomstwa)
  • Pannie Maryi. Nasza czuła Matka w Niebie jest również tam, aby przyjąć wszystkie nasze modlitwy i przynieść je do stóp Jej Syna. Możemy modlić się do Matki Bożej od Cudownego Medalika, która obiecała nam wiele łask lub odmówić nowennę do Maryi rozwiązującej węzły.

Wzorce do małżeńskiego wzrastania w świętości 

Przyglądanie się małżonkom, którzy są wzorami świętości, pomaga nam wzrastać jako małżeństwo. Bycie świętym małżeństwem nie oznacza bycia doskonałym, ale oznacza bycie małżeństwem, które powierza Bogu wszystkie swoje radości i smutki, swoje zwycięstwa i porażki; małżeństwem, które całkowicie ufa Bogu.  

Tak było w przypadku Ludwika i Zelii Martin, rodziców świętej Teresy z Lisieux.

Zawierzenie się Świętej Rodzinie jest także drogą do wzrastania w świętości w swoim małżeństwie i w swoim domu. Rodzina, którą tworzą Maryja, Józef i Jezus jest domem samej Miłości. Daje nam przykład relacji, które są oparte na miłości pozbawionej zaborczości i zazdrości; miłości, która szanuje i sprawia, że każda osoba wzrasta.

Modlitwa za małżeństwa z Hozaną

Na Hozanie znajdziesz wiele propozycji modlitwy za swoje małżeństwo, powierzenia trudności w związku Panu Bogu i podążania w kierunku większego ukojenia, pokoju i radości w miłości.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt